Vad är Dagens natur?

Senast ändrad: 29 juni 2023
Dagens natur. Foto: Johan Södercrantz

Artikelflödet Dagens natur publiceras av SLU Artdatabanken. Här hittar du nyheter och analyser om biologisk mångfald, arter och naturvård.

Vi publicerar journalistiskt bearbetade nyheter och gör analyser av ämnen som kopplar till det arbete som görs om biologisk mångfald, arter och svensk naturvård och som utförs av alla aktörer i Sverige – inklusive det arbete som utförs av oss på SLU Artdatabanken.

Vi vill också förbättra kommunikationen med Artportalens rapportörer, dvs. alla ni som rapporterar in observationer av arter. Genom att lyfta exempel kan vi visa hur rapporteringen i Artportalen har stor betydelse för svensk miljöövervakning, och att den är ett viktigt underlag för att utvärdera hur Sverige når uppsatta miljömål.

Du hittar artikelflödet Dagens natur på Artportalens startsida och här på SLU Artdatabankens webbplats. Nya artiklar delas i sociala medier.

Ansvarig redaktör för Dagens natur är fr o m november 2019 ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se. Kontakta henne om du har nyhetstips.

Tomas Carlberg var redaktör från 2017 till oktober 2019

Foto artikelflöde: Johan Södercrantz

Tillbaka till artikelflödet Dagens natur

 

Följ oss på sociala medier för att se när vi lägger upp nya artiklar.

Facebook, Instagram, LinkedIn

 

In english

The article series Today’s nature is published by the Swedish Species Information Centre, SLU. Here you can find news and analysis of biological diversity, species and environmental management.

We will produce and publish short news and analysis articles on themes connected to biological diversity, species and Swedish environmental management concerning work being performed by many different organisations and institutions in Sweden, including the Swedish Species Information Centre. The articles themselves will, unfortunately, only be available in Swedish.

One aim of these articles is to improve communication with Artportalen’s users by, for example, demonstrating the importance to Swedish environmental monitoring of reporting observations and that the system is an important tool in assessing Sweden’s work towards environmental targets.

You can find the article series from Today’s nature on Artportalen’s start page and here on SLU Swedish Species Information Centre’s website. New articles are announced on social media.

The editor for Today’s nature is ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se. Contact Ulrika if you have news tips.