Superår för kameleontskålar

Senast ändrad: 03 maj 2024
Gul, skålformad svamp med fläckar i grupp av likadana svampar. Foto

Kameleontskålen är en ovanlig syn de flesta år, men när man väl upptäcker den är det en fröjd för ögat. Svampen är vackert färggrann och står som små gula och blågröna smycken i backarna om våren. I år är chansen att hitta kameleontskål kanske större än någonsin. Antalet observationer i Artportalen 2024 är nästan lika många som alla andra år – tillsammans!

Kameleontskål Caloscypha fulgens är trots sin litenhet en uppseendeväckande figur. Den tillhör ascomyceterna, sporsäckssvamparna. Fruktkropparna som är skålformade, ibland lite ojämna, blir vanligen upp till 2 cm breda (ibland ända upp till 4 cm) och med eller utan ett kort skaft. Insidan av skålen är klart äggul till brandgul vilket gör att de verkligen lyser nere på marken bland vissna blad och örter. Utsidan är mer smutsgul som ung men får med åldern snabbt blågröna färger.

 

Dagens natur är ett artikelflöde från SLU Artdatabanken. Här hittar du analyser och nyheter om biologisk mångfald, arter och naturvård.

 

Kameleontskål förekommer på våren, från strax efter snösmältingen fram till maj. Dess huvudsakliga utbredning är i kalkrika områden i Svealand och västra Götaland, men det finns enstaka fynd spridda i hela landet upp till Medelpad. Den är inte rapporterad från Öland eller Gotland. Den relativt stora spridningen av fynd talar för att kameleontskålen förmodligen är förbisedd och kanske finns på fler platser än vi trott.

Kameleontskål hittas i flera olika miljöer. Den växer i både lövskogar och örtrika barrskogar, men även i parker och trädgårdar, gärna på platser som håller kvar fukten från snösmältningen lite längre in på säsongen såsom sänkor och skyddade platser. Arten är sannolikt kalkgynnad men verkar inte vara kalkberoende.

Karta över Sverige med många gula prickar på nedre halvan av landet. Karta

Rapporterade fynd av kameleontskål i Artportalen t.o.m. april 2024. Luckor i utbredningen kan betyda att den är förbisedd i vissa områden.

I år har kameleontskålen ett rekordår. Förekomsten varierar mycket mellan åren och hänger samman med hur mycket snö som funnits under vintern. De flesta år rapporteras inga eller bara enstaka observationer. Under 2019 rapporterades 27 observationer av kameleontskål i Artportalen vilket blev nytt rekord för arten, fram till nu. I år har det – hittills – kommit in 115 rapporter! Och de blir fler varje minut.

Passa på att gå ut och leta efter denna ovanliga och vackra lilla svamp. Kanske finns den i din närhet?

Text: Mira Rawet

Fakta:

Vad är Artfakta?

artfakta.se hittar du fakta om främst svenska arter, men även arter som skulle kunna påträffas i Sverige. Här finns även interaktiva bestämningsnycklar som hjälper dig att identifiera en organism till rätt art eller artgrupp genom att välja bland olika beskrivningar.

Vad är Artportalen?

artportalen.se kan du rapportera alla arter du ser i Sverige. Genom att många personer bidrar med en stor mängd observationer av både vanliga och ovanliga arter kan direkta naturvårdsinsatser lättare sättas in, samtidigt som framtida hot kan upptäckas genom att analysera arters förändringar över tid.