Forsknings- och inventeringsrapporter

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Den forskning och de inventeringar som Svenska artprojektet bidragit till har lett till större förståelse och bättre kartläggning av Sveriges arter. Resultaten publiceras ofta i vetenskaplig litteratur.

Här nedan kan du läsa forskares slutrapporter från flera av de genomförda projekten. Vill du ha mer information? Kontakta gärna oss, eller hör av dig direkt till forskarna.

Insekter

Övriga djur

Svampar

Växter