Avslutade bidrag till nätverkande aktiviteter

Senast ändrad: 16 april 2024

Svenska artprojektet utlyser bidrag för nätverkande aktiviteter som syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi. Den första utlysningen av bidraget gjordes 2020.


Bidrag sorterade efter diarienummer


2023

dha 2023-193 Gotlands botaniska förening. Inventeringsläger på Gotland, hösten 2023

dha 2023-191 Entomologiska föreningen i Uppland. Workshop – Insektsgnag

dha 2023-190 Luleå Svampklubb. Hotade sandtallskogar i Norrbottens län

dha 2023-189 Entomologiska föreningen Stockholm. Stekelfaunan på Stora Karlsö, del 2

dha 2023-188 Göteborgs botaniska trädgård. Nätverksträff med workshop och insamlingsresa för botaniska trädgårdars nordiska nätverk

2022

dha 2022-169 Björksoppen Svampförening Västerbotten. Mykologiveckan 2023 i Västerbotten

dha 2022-168 Uppsala Svampklubb. Mykologiveckan 2022 i Uppsala – Överföring av kunskap och uppbyggnad av kompetens om identifiering och inrapportering av svamparter

dha 2022-167 Uppsala Svampklubb. Framtagning av filmserie om DNA-sekvensering av svampar på amatörnivå

dha 2022-166 Svampkonsulenternas Riksförbund. Riksträff 2022 Svampkonsulenternas Riksförbund

2021

dha 2021-180 Skydda Skogen. Artkunskapskurser

dha 2022-165 Stiftelsen Station Linné. Workshop: Sveriges alla insekter!

dha 2021-182 Naturskolan i Lund. Ökad biologisk mångfald på skolgården

dha 2021-181 Stockholms Svampvänner. Kalkbarrskogar i Norrtälje kommun

2020

dha 2020-301 Sveriges Mykologiska Förening. Mykologiveckan på Gotland, oktober 2021. Medelsförvaltare: Göteborgs universitet, biologi och miljövetenskap

dha 2020-300 Västsvenska EntomologKlubben. Strandlevande skalbaggar på marina strandängar i Bohuslän. Medelsförvaltare: Göteborgs naturhistoriska museum

dha 2020-299 Entomologiska föreningen i Uppland. Kunskapsöverbryggning inom entomologi, artbestämning i grupp, februari 2022. Medelsförvaltare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi