Avslutade bidrag till nätverkande aktiviteter

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Svenska artprojektet utlyser bidrag för nätverkande aktiviteter som syftar till att stimulera till uppbyggnad av kompetens inom systematik och taxonomi. Den första utlysningen av bidraget gjordes 2020.

dha 2022-165 Stiftelsen Station Linné. Workshop: Sveriges alla insekter!

dha 2021-182 Naturskolan i Lund. Ökad biologisk mångfald på skolgården

dha 2021-181 Stockholms Svampvänner. Kalkbarrskogar i Norrtälje kommun

dha 2020-301 Sveriges Mykologiska Förening. Mykologiveckan på Gotland, oktober 2021. Medelsförvaltare: Göteborgs universitet, biologi och miljövetenskap

dha 2020-300 Västsvenska EntomologKlubben. Strandlevande skalbaggar på marina strandängar i Bohuslän. Medelsförvaltare: Göteborgs naturhistoriska museum

dha 2020-299 Entomologiska föreningen i Uppland. Kunskapsöverbryggning inom entomologi, artbestämning i grupp, februari 2022. Medelsförvaltare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi