Avslutade stöd till biologiska samlingar

Senast ändrad: 15 augusti 2023

Svenska artprojektet ger medel till stöd för vård och tillgängliggörande av biologiska samlingar. Här finns avslutade stöd listade.


Stöd sorterade efter diarienummer:


2018

dha 2018-66 Lunds universitet. Sortering steklar. 2018–2019

2016

dha 2016-185 Virtuella herbariet. Digitalisering. 2017–2020

dha 2016-184 Lunds universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2017–2020

dha 2016-183 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Stöd till biologiska samlingar. 2017–2020

dha 2016-182 Umeå universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2017–2020

dha 2016-181 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2017–2020

dha 2016-180 Naturhistoriska riksmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2017–2020

dha 2016-179 NRM-DINA. DINA. 2017–2020

dha 2016-178 Göteborgs naturhistoriska museum. Stöd till biologiska samlingar. 2017–2020

dha 2016-64 Virtuella herbariet. Digitalisering. 2016–2017

dha 2016-63 Naturhistoriska riksmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2016–2017

dha 2016-62 Göteborgs naturhistoriska museum. Stöd till biologiska samlingar. 2016–2017

dha 2016-61 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2016–2017

dha 2016-60 NRM-DINA. DINA. 2016–2017

dha 2016-59 Lunds universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2016–2017

2013

dha 2013-79 Virtuella herbariet. Digitalisering. 2014–2017

dha 2013-78 Göteborgs naturhistoriska museum. Stöd till biologiska samlingar. 2014–2017

dha 2013-77 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Stöd till biologiska samlingar. 2014–2017

dha 2013-76 Lunds universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2014–2017

dha 2013-75 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2014–2017

dha 2013-74 Naturhistoriska riksmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2014–2017

dha 2013-73 NRM-DINA. DINA. 2014–2017

dha 2013/72 Umeå universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2014–2017

2011

dha 126/11 Station Linné. Sortering flugor. 2011–2012

dha 16/11 Station Linné. Sortering flugor. 2011–2011

2010

dha 159/10 Naturhistoriska riksmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2011–2014

dha 158/10 Virtuella herbariet. Stöd till biologiska samlingar. 2011–2014

dha 157/10 Lunds universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2011–2014

dha 156/10 Umeå universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2011–2014

dha 155/10 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Stöd till biologiska samlingar. 2011–2014

dha 154/10 Göteborgs naturhistoriska museum. Stöd till biologiska samlingar. 2011–2014

dha 153/10 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2011–2014

dha 152/10 NRM-DINA. DINA. 2011–2014

dha 16/10 NRM-DINA. DINA. 2010–2011

 

2009

dha 132/09 Göteborgs naturhistoriska museum. Accession marina evertebrater från Tjärnö. 2009–2010

dha 126/09 Göteborgs naturhistoriska museum. Fotografering av typmaterial. 2009–2010

dha 17/09 NRM-DINA. DINA. 2009–2010

dha 16/09 Umeå universitet. Digitalisering herbariematerial. 2009–2011

dha 15/09 Lunds universitet. Digitalisering entomologiska samlingar. 2009–2010

2008

dha 159/08 Göteborgs naturhistoriska museum. Samlingsarbete marin inventering. 2008–2009

dha 62/08 Göteborgs naturhistoriska museum. Akutbidrag biologiska samlingar. 2008–2009

 

2007

dha 156/07 Lunds universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2008–2011

dha 155/07 Naturhistoriska riksmuseet. Digitalisering av lägre Brachycera. 2008–2011

dha 154/07 Naturhistoriska riksmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2008–2011

dha 153/07 Umeå universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2008–2011

dha 152/07 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Stöd till biologiska samlingar. 2008–2011

dha 151/07 Göteborgs naturhistoriska museum. Stöd till biologiska samlingar. 2008–2011

dha 150/07 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Stöd till biologiska samlingar. 2008–2011

dha 149/07 Lunds universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2008–2010

dha 131/07 NRM-DINA. DINA. 2007–2009

 

2005

dha 131/05 Naturhistoriska riksmuseet. Mykologi. 2006–2008

dha 129/05 Virtuella herbariet. Föremålsregistrering. 2006–2007

dha 133/05 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Mykologi. 2005–2008

dha 128/05 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Mykologi. 2005–2008

dha 127/05 Göteborgs naturhistoriska museum. Stöd till biologiska samlingar. 2005–2008

dha 57/05 Bergianska stiftelsen/KVA. Digitalisering av botaniska samlingar. 2005–2008

dha 56/05 Virtuella herbariet. Sveriges virtuella herbarium: Databassamarbete. 2005–2008

dha 55/05 Uppsala universitet Ekologiska forskningsstation. Insektsskåp och frys. 2005–2007

dha 54/05 SLU Entomologi. Utveckling och underhåll av insektssamlingarna vid SLU. 2005–2007

dha 53/05 Umeå universitet. Stöd till biologiska samlingar. 2005–2008

dha 52/05 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Stöd till biologiska samlingar. 2005–2008

dha 51/05 Göteborgs naturhistoriska museum. Stöd till biologiska samlingar. 2005–2008

dha 50/05 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Digitalisering av botaniska samlingar. 2005–2007

dha 49/05 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. Evolutionsmuseet – samlingar. 2005–2008

dha 48/05 Naturhistoriska riksmuseet. Svenska Malaisefälleprojektet. 2005–2007

dha 47/05 Naturhistoriska riksmuseet. Lower Brachycera Digitization Project. 2005–2008

dha 46/05 Naturhistoriska riksmuseet. Förvaring, digitalisering, identifiering av typmaterial. 2005–2009

dha 45/05 Lunds universitet. Löner och utrustning. 2005–2008

dha 37/05 Naturhistoriska riksmuseet. Akutbidrag resor. 2005–2005

2004

dha 103/04 Naturhistoriska riksmuseet. Uppgradering av samlingarna vid Naturhistoriska riksmuseet. 1 750 tkr 2004–2006

dha 102/04 Lunds universitet. Biodokumentation av samlingar på de botaniska och zoologiska museerna vid Lunds universitet. 2004–2006

dha 101/04 Göteborgs universitet, Göteborgsherbariet. Kompletterande verksamhet. Tillgängliggörande av material. 2004–2006

dha 100/04 Göteborgs naturhistoriska museum. Vård och tillgänglighet vertebratsamlingar. 2004–2006

dha 99/04 Göteborgs naturhistoriska museum. Vård av våtsamlingarna och dataläggning av museets Generalkatalog. 2004–2006

dha 98/04 Göteborgs naturhistoriska museum. Vård och tillgängliggörande GNMs evertebratsamling och uppbyggande av databas för land- och sötvattensmollusker. 2004–2006

dha 97/04 Uppsala universitet Evolutionsmuseet. En resurs för biodiversitetsforskning. 2004–2006

dha 96/04 Bergianska stiftelsen/KVA. Digitalisering av botaniska samlingar. 2004–2006