Hoppa till huvudinnehåll

Sakkunniga inom arter

Organismgruppsansvariga är sakkunniga biologer som är ordförande i sin respektive expertkommitté. I uppdraget ingår att inom sin respektive grupp arbeta med kunskapsinsamling och olika naturvårdsrelevanta analyser och bedömningar, t.ex. med rödlistning, fynddata, ekologiska data eller analyser av arters utbredning. 

Henrik Thurfjell

Ryggradsdjur utom fiskar

Porträttbild av Henrik Thurfjell. Foto

Sebastian Sundberg

Kärlväxter

Porträttbild av Sebastian Sundberg. Foto

Göran Thor

Lavar

Porträttbild av Göran Thor. Foto

Tommy Knutsson

Svampar

Kerstin Mo

Marina evertebrater

Porträttbild av Kerstin Mo. Foto

Ulf Bjelke

Limniska evertebrater, limniska och terrestra snäckor

Porträttbild av Ulf Bjelke. Foto

Håkan Ljungberg

Skalbaggar

Porträttbild av Håkan Ljungberg.  Foto

Sanna Nordström

Skalbaggar

Karin Ahrné

Fjärilar

Porträttbild av Karin Ahrné. Foto

Jonas Sandström

Tvåvingar, spindeldjur, övriga leddjur samt landlevande snäckor

Porträttbild av Johan Sandström. Foto

Sofia Blank

Fladdermöss

Publicerad: 20 mars 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…