Hoppa till huvudinnehåll

Sakkunniga inom naturtyper

Naturtypsansvariga är sakkunniga biologer med huvudansvar över sin respektive naturtyp. Naturtypsansvaret på SLU Artdatabanken delas upp i följande grupper: Skog, Odlingslandskap och marina kustnära miljöer, Fjäll, Hav och Våtmarker, sjöar och vattendrag (limniska miljöer).

Vita Manak

Skog

Anders Jacobson

Odlingslandskap, marina kustmiljöer

Per Toräng

Odlingslandskapet, marina kustmiljöer

Wenche Eide

Fjäll

Eddie von Wachenfeldt

Våtmarker, sjöar och vattendrag

Urban Gunnarsson

Våtmarker

Publicerad: 11 oktober 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…