Expertkommittén för ryggradsdjur

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Närbild på ödlehuvud. Foto

Expertkommittén för grod- och kräldjur, däggdjur samt fåglar består av sakkunniga med god kännedom om ekologin, utbredningen och tillståndet för arterna. Fiskar har en en separat expertkommitté.

Knappt 350 arter bedöms i rödlistningsarbetet. Även om det - jämfört med t.ex. insekter - handlar om relativt få arter finns det oerhört mycket information och fakta att ta ställning till. Ryggradsdjur är också en ekonomiskt och miljöpolitiskt viktig grupp, intresset från allmänheten är dessutom mycket stort. 

Närbild på fjällrävunges huvud. Foto

En märkt årsunge av fjällräv Vulpes lagopus - en fridlyst och hotad art i Sverige - vars population kontinuerligt följs upp. Foto: Tomas Carlberg

 

Kommitténs medlemmar 2021-2025:

 • Åke Andersson
 • Claes Andrén
 • Henrik Andrén
 • Lotta Berg
 • Bodil Elmhagen
 • Jonas Grahn
 • Tim Hofmeester
 • Sven G. Nilsson
 • Marika Stenberg
 • Martin Tjernberg
 • Henrik Thurfjell

Kontaktinformation

Henrik Thurfjell, däggdjur, kräldjur, grodor och fåglar (Tetrapoda)
SLU Artdatabanken
henrik.thurfjell@slu.se  018-672617, 073-0402221