Artportalsrådet

Senast ändrad: 23 februari 2023

Artportalsrådet är ett rådgivande organ för SLU Artdatabankens arbete med Artportalen. 

Artportalsrådet består av representanter från:

 • SLU Artdatabanken
 • Sveriges ornitologiska förening
 • Svenska botaniska föreningen
 • Sveriges mykologiska förening
 • Sveriges entomologiska förening
 • Länsstyrelserna
 • Kommunerna
 • Skogsstyrelsen
 • Jordbruksverket
 • Naturskyddsföreningen
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Naturvårdsverket 

Artportalsrådet träffas en till två gånger per år.