Faunaväktarkampanjen "Spana spindlar"

Senast ändrad: 21 februari 2024
Grå-svart och vit spindel med orange fläckar på benen sedd ovanifrån och frilagd. Foto

2017 startar Faunaväkteriet småkryp kampanjen "Spana spindlar". Vi vill med den uppmana alla att rapportera spindlar i största allmänhet, och uppmärksamma rödlistade arter där kunskapen i dag är bristfällig.

De utvalda kampanjarterna 2017 är fem rödlistade hoppspindelarter som presenteras i en folder tillsammans med sex förväxlingsarter. Arterna är:

  • barkhoppspindel, Dendryphanes hastatus
  • lohoppspindel, Evarcha laetabunda
  • vitbrämad hoppspindel, Pseudicius encarpatus
  • myrhoppspindel, Synageles hilarulus
  • tvillinghoppspindel, Sitticus inexpectus 

Kampanjen "Spana spindlar" lanserades under SLU Artdatabankens Flora- och faunavårdskonferens i Uppsala den 5 april 2017, samtidigt lanserades en digital bestämningsnyckel för alla svenska hoppspindlar (50 arter). Nyckeln hittar du på https://www.artnyckeln.se/start. I Artfakta kan du även hitta artinformation om andra hoppspindelarter än kampanjarterna.

Det finns två sätt att delta i kampanjen

Det ena är att anmäla sig som faunaväktare och övervaka en av arterna på en känd lokal. Det andra är att leta efter arten på nya lokaler.

Om du vill bli faunaväktare för en spindel och övervaka arten på en känd lokal, så beror det lite på vilken art du är intresserad av och var i landet du bor vad du kan övervaka då många av arterna bara har hittats på ett litet fåtal lokaler. Är du intresserad av att övervaka en spindel så finns det också betydligt fler arter än hoppspindlarna som ingår i den här kampanjen att välja mellan! Vill du bli faunaväktare för en spindel, maila faunavakteri@sef.nu.

Vill du delta i kampanjen genom att leta efter en art på nya lokaler är det väldigt välkommet! Många av arterna i kampanjen är bara rapporterade från ett litet fåtal platser, men troligen är de dåligt eftersökta. Här kan man alltså bidra med viktig kunskap om en arts förekomst och utbredning genom att leta på nya lokaler som verkar lämpliga! För dig som tycker det är roligt att leta efter nya arter på nya platser är det här ett bra sätt att delta i faunaväkteriet. För vissa arter som kan påverkas negativt av övervakningen i sig är det också det bästa sättet att delta i kampanjen. Vill du delta genom att leta efter en eller flera av kampanjarterna på nya lokaler, maila faunavakteri@sef.nu så hjälper vi dig komma igång.

Rapportera på Artportalen

När du faunaväktar rapporterar du arten du väktar i Artportalen. Faunaväktar du genom att leta efter en eller flera arter på nya lokaler rapporterar du i projektet faunaväkteri – kampanj – spana spindlar. Detta behöver du inte vara registrerad som faunaväktare för att göra. Om du väktar genom att övervaka en art på samma lokal rapporterar du istället i projektet Faunaväkteri småkryp, för att göra det måste du vara registrerad som faunaväktare för arten och lokalen.

Spela spindelbingo

Under den biologiska mångfaldens dag, den 22 maj, genomförde Faunaväkteriet småkryp i samarbete med Facebookgrupen Spindelnätet en spindelblitz, ett spindelletarevenemang. I samband med detta tog vi också fram ett spindelbingo, en bingobricka med ett antal arter som är vanliga och har stor utbredning i landet. Bingobrickan kan användas om man vill ha ett tävlingselement i letandet, men även som en krysslista med förslag på ett antal vanliga arter att leta efter för dig som känner att du inte kan så mycket om spindlar och behöver hjälp att komma igång.


Kontaktinformation

018-672295