Bastardsvärmare i Sverige

Senast ändrad: 21 februari 2024
Omslag till broschyren Faunaväkteriet uppmärksammar bastardsvärmare. Illustration

I Sverige finns sju arter bastardsvärmare fördelade på två släkten. Samtliga utom fjällbastardsvärmare Z. exulans är rödlistade i kategorin Nära hotad (NT) och har under de senaste 10 åren gått kraftigt tillbaka. Minskningar tas upp i senaste Rödlistan (2010).


Allmänt

Familjen Bastardsvärmare Zygaenidae är en iögonfallande grupp av fjärilar. Bastardsvärmare tillhör inte de fjärilsgrupper som vi normalt kallar dagfjärilar men flyger i likhet med dessa i solsken på dagen och har klubblika antenner.

Samtliga svenska bastardsvärmarearter finns listade nedan. Klicka på länkarna för att läsa om arterna i Artfakta:

Broschyr om våra olika arter av bastardsvärmare och hur man faunaväktar dem finns längst ner på sidan. 

Faunaväkta bastardsvärmare!

Vill du bidra till bättre kunskap om bastardsvärmarnas status i Sverige? Var med och förbättra kunskapen om deras förekomst! Detta är ett samarbete mellan Faunaväkteriet för småkryp (som i dagsläget samordnas av SLU Artdatabanken, Sveriges Entomologiska Förening och elva lokala entomologiska föreningar), Svensk Dagfjärilsövervakning och Naturskyddsföreningen.

Hur gör du? 
Välj art, lokal, metodik och rapportera

Art och lokal

Du kan antigen välja själv eller vända dig till oss för att få tips. Om du vill välja själv gå in på Artportalen och välj lokaler med fynd av någon bastardsvärmareart som du vill besöka i dina trakter. Om du vill få tips vänd dig till regionalsamordnaren för Faunaväkteriet av småkryp i ditt län.

Metodik

Metodiken är samma som används för övervakning av dagfjärilar i Svensk Dagfjärilsövervakning - slinga och punkt. Är du intresserad av att även räkna dagfjärilar på din lokal är du välkommen att kontakta dagfjärilsövervakningens samordnare Lars Pettersson.

- Slinga. En slinga är normalt 0,5-3 km lång och täcker in olika naturtyper och livsmiljöer. Ingen del av slingan ligger närmare än 
50 m från en annan del av samma slinga. Slingan delas in i ett antal segment utifrån de naturtyper du vandrar igenom, t.ex. betesmark, lövskog, kärr. Du inventerar slingan genom att i lugn promenadtakt räkna de fjärilar du ser framför dig, dels 2,5 m åt vardera sidan, dels 5 m framåt, dels 5 m uppåt. Antal individer noteras för varje segment. Om en fjäril behöver studeras närmare för artbestämning avbryter man vandringen tillfälligt och fortsätter sedan igen från samma plats.

- Punkt. En punktlokal består ett område med 25 meters radie som ligger runt en bestämd mittpunkt. Det kan vara en del av en äng, trädgården hemmavid, en glänta i skogen eller liknande. Lokalens mittpunkt markeras på en karta och/eller med GPS. Fjärilar inom punktlokalen och upp till 5 m höjd räknas och registreras i 15 minuter per inventeringstillfälle. Avståndet mellan två närliggande punkter bör vara minst 500 meter.

Rapportera

Efter du har besökt din lokal, rapportera dina fynd i Artportalen under syfte ”Faunaväkteri”. I fall du har besökt din lokal flera gånger och inte har sett några bastardsvärmare är denna uppgift också viktig att rapportera (du rapporterar helt enkelt 0 individer och vid återbesök utan resultat kryssar du i rutan ”Eftersökt, ej återfunnen”).

Ta gärna bilder på bastardsvärmare du ser i fält. Dessa kan du sedan ladda upp vid rapporteringen på Artportalen och dina fynd får en viktig kvalitetssäkring. Vi ser gärna att lokalerna följs även kommande år. Om du vill fortsätta övervaka är du varmt välkommen att bli faunaväktare (om du vill övervaka dina bastardsvärmare) eller dagfjärilsövervakare (om du vill räkna dagfjärilar)! Hör av dig till oss!

Fakta:

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter och bli faunaväktare!


Kontaktinformation

018-672295