SLU-nyhet

Apriluppdatering av taxonomin i Arportalen

Publicerad: 03 maj 2024

Årets andra uppdatering är lite blygsammare men domineras som vanligt av svamparna.

Däggdjur & fåglar
Ett par underarter av fåglar har tillkommit sedan sist.
 
Insekter
På insektssidan är det mest ny arter av skalbaggar men även en iögonfallande gallstekel, Andricus kollari, som letat sig in i södra Sverige.

Galler av Andricus kollari (Hartig, 1843). Foto: Jan Svensson
 

Övriga evertebrater

Det har letat sig in en hel del nya taxa bland både snäckor och olika maskar. Dock handlar det bara om högre nivåer som återspeglar ändringar i systematiken.
 
Kärlväxter
Här har bland annat kryddkarlbergare och jyllandsmaskros letat sig in som nyheter i den svenska floran.
 
Alger och mikroorganismer
Sedan tidigare hade vi släktet Uronema bland flimmerdjuren och nu har vi även ett släkte med samma namn bland grönalgerna. Då det handlar om namn som regleras av olika regelverk är det tillåtet med dessa s.k. homonymer (samma namn).
 
Svampar
Här har det lagts till ett flertal nya basidiesvampar. Samtidigt har det visat sig att en grupp riskor är närmare släkt med kremlorna. Dessa arter har därför flyttats till släktet Lactifluus.
 
 
Referenser och länkar
De Crop, E., Nuytinck, J., Van de Putte, K., Wisitrassameewong, K., Hackel, J., Stubbe, Hyde, K.D., Roy, M., Halling, R.E., Moreau, P.-A., Eberhardt, U. & Verbeken, A. (2017). A multi-gene phylogeny of Lactifluus (Basidiomycota, Russulales) translated into a new infrageneric classification of the genus. Persoonia 38(1), 58–80. https://doi.org/10.3767/003158517X693255