SLU-nyhet

Midsommaruppdatering av taxonomin i Artportalen

Publicerad: 24 juni 2024

Årets tredje uppdatering domineras även den av svamparna.

Insekter
Bland steklarna återfinns denna gång framför allt en ny art från en familj som tidigare inte hittats i Sverige. Det är Trigonalyidae, med arten Pseudogonalos hahnii (Spinola, 1840). I övrigt hittar vi några nya skalbaggar och halvvingar, men framför allt flera nya flugor.

Övriga evertebrater
Nya ryggradslösa är ett par rundmaskar och några hjuldjur.               

Kärlväxter och mossor
Denna gång är det ett antal nya adventiver som har lagts till, samt några varieteter av mossor.            

Alger och mikroorganismer
Förutom flera nya alger hittar vi Solenicola setigera Pavillard, 1916. Det var länge oklart vad för slags mikroorganism det var, och det är först på senare tid som den placerats bland de heterokonta kromisterna (Gómez et al., 2010). I havet lever den som en parasit på kiselalger (Pavillard, 1916).

Illustration av Solenicola setigera från originalbeskrivningen av Pavillard (1916).

Svampar och lavar
Allt från mögel och hudsjukdomar till skålsvampar och tryfflar hittar vi denna gång, och dessutom nya arter och namn i mer namnkunniga grupper som riskor, skivlingar och trådingar. Till exempel har vi Inocybe tenuiorparietalis. Den beskrevs 2017 från tallskog i Skåne av Erhard Ludwig som en varietet. Nu har den upphöjts till egen art av bland annat Ellen Larsson (Esteve-Raventós et al., 2022). Det är möjligt att detta egentligen är det som vi tidigare kallat för pudertråding (I. decipiens) en art som hittills inte gått att sekvensera. Rapporter i Artportalen på denna art bör kollas mot den nya. Även lavarna har fått ett rejält tillskott av nya arter.

Referenser och länkar

Pavillard, J. 1916. Flagellés nouveaux, épiphytes des diatomées pélagiques. Comptes Rendu de l'Academie des Sciences, Paris 163: 65–68.

Gómez, F., Moreira, D., Benzerara, K. & Lopez-Garcia, P. 2010. Solenicola setigera is the first characterized member of the abundant and cosmopolitan uncultured marine stramenopile group MAST-3. Environmental Microbiology 13(1): 193–202.

Esteve-Raventós, F., Larsson, E., Pancorbo, F. & Scholler, M. 2022. Typification of Inocybe oblectabilis f. macrospora, and additional data on the phylogeny of the Tiliae and Pseudohiulca groups in Europe. Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid 46: 49–63.

 

Ladda ner en lista över alla nya taxa