SLU-nyhet

Ny rapport om invasiva kräftddjur

Publicerad: 25 juni 2024

Under 2023 upptäcktes tre invasiva främmande arter av kräftdjur i Sverige, dels i Vättern och dels i Mälarområdet. Åren dessförinnan hade tre andra arter av främmande kräftdjur påträffats.

En ny rapport, Invasion av främmande kräftdjur i Mälaren och Vättern, beskriver dessa sex arter i grupperna märlkräftor och pungräkor, längd 6–30 mm. De har orsakat stora problem och ekosystemförändringar i sötvatten på kontinenten och på brittiska öarna. De tillhör alla högsta riskkategorierna i svenska och internationella riskbedömningar av främmande invasiva arter. I Storbritannien kallas två av dem för ”Killer shrimp” och ”Demon shrimp”.

 

Ladda ner rapporten Invasion av främmande kräftdjur i Mälaren och Vättern


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614