SLU-nyhet

Ny sida om driftstatus för API:er

Publicerad: 21 juni 2023

En ny sida om driftstatus underlättar för dig som använder SLU Artdatabankens API:er. I felsökning av sin applikation kan man härigenom utesluta eventuella driftproblem med SLU Artdatabankens API:er.

Än så länge finns driftstatus om API:et Species Observations – multiple data resources, som hämtar artobservationer från olika datakällor. Sidan visar status för API:et, inklusive status på inläsning av observationer från datakällorna, samt status för den kopplade WFS tjänsten.
Artobservationsdata som visas i SLU Artdatabankens applikationer, via vår WFS tjänst och i externa applikationer som använder sig av API:et Species Observations – multiple data resources inkluderar alla korrekta observationer från datakällorna när status är grönt, men kan innehålla luckor när det uppstår driftproblem.
Vi arbetar på att sidan ska visa status för alla av SLU Artdatabankens API:er och tjänster.

Till driftstatussidan


Kontaktinformation