Vanliga frågor om SLU Artdatabankens API:er

Senast ändrad: 26 januari 2023

Här hittar du svar om till exempel skillnader mellan API:er, sökning i listor, referensnummer, maxgräns och hantering av tidsangivelser.

 

Vilka är skillnaderna mellan API:et för artobservationer från flera datakällor och API:et för särskild Artportalen-funktionalitet?

Båda alternativen hämtar data ur Artportalen, men en del viktiga skillnader finns. Här nedan listas de viktigaste.

API för artobservationer från flera datakällor

  • Hämta och söka bland flertalet olika datakällor för artobservationsdata, däribland Artportalen
  • Öppet API, godkännande krävs ej
  • Snabbt, bra prestanda
  • Dyntaxa taxon Service API behövs som stöd för sökningar

API för särskild Artportalen-funktionalitet (även kallat ”befintligt API”)

  • Hämta och söka i Artportalens databas
  • Ej öppet API. Mycket begränsad användning. Godkännande krävs.
  • Möjlighet till utökad sökning och funktionalitet som är specifikt för Artportalen
  • Har inbyggt stöd för Artportalens egen anpassade taxonomi. Denna taxonomi gör det lättare för användarna att rapportera på rätt taxon.

Läs mer om de olika API:erna

  • Om API:et för artobservationsdata från flera datakällor
  • Om API:et för särskild Artportalen-funktionalitet

 

Jag är redan aktiv användare av SLU Artdatabankens Artportalen-API, måste jag byta till det nya API:et?

Om du redan är aktiv användare kan du fortsätta vara det. Vi rekommenderar dock att du byter till API:et för artobservationer från flera datakällor (Species Observations – multiple data resources) om det täcker in de behov du har, då det API:et är öppet och har bättre prestanda.
Inaktiva användare (som inte har gjort några begäranden mot databasen under den senaste 6-månadersperioden) kommer regelbundet att plockas bort i linje med SLU Artdatabankens policy för behandling av personuppgifter.

 

Jag vill söka observationer för arter på olika naturvårdslistor - vilka listor finns och kan de använda för att söka observationer med API:erna?

Det går att hämta naturvårdslistor för t.ex. rödlistade arter, fridlysta arter och habitatdirektivsarter, genom att använda API:et för naturvårdslistor, Taxon List Service API.

API:et för naturvårdslistor kan användas tillsammans med API:et för artobservationer från flera datakällor för att söka efter artobservationer för arter på dessa listor.
API:er för särskild Artportalen-funktionalitet har egna kopior av de flesta av naturvårdslistorna.
Vill man söka efter observationer för ett eget urval av arter kan man göra det genom att använda API:et för artobservationer från flera datakällor. API:et har stöd för att använda en egen lista av taxon-id nummer (Dyntaxa taxon identifierare).

 

Jag vill kunna referera till en specifik utsökt datamängd av artobservationer, t.ex. när jag använder data i en rapport. Kan jag få ett referensnummer?

API:et för artobservation från flera datakällor har stöd för skapande, länkning och lagring av dataset identifierade med DOI (permanent identifieringsnummer för elektroniska dokument och material).
För exporter i Darwin Core Archive formatet kan man från och med nästa release (dec/jan) få ett DOI som sedan kan anges som referens i t.ex. rapporter eller vetenskapliga artiklar.

 

Hur många fynd kan jag hämta?

API:et för artobservationer från flera datakällor har stöd för att kunna hämta 10 000 artobservationer i ett anrop, men det är möjligt att hämta fler observationer på olika sätt: En observationssökning är idag begränsad till att returnera högst 10 000 observationer av prestandaskäl. Det är dock möjligt att fråga API:et om antalet observationer som finns i databasen för en specifik sökning och sedan dela upp sökningen i flera frågor om det skulle visa sig att antalet observationer i resultatet överskrider maxgränsen. Vill man ha fler än 10 000 observationer erbjuder API:et exporter i Darwin Core Archive-format på upp till två miljoner observationer via API:et.
API:er för särskild Artportalen-funktionalitet har stöd för att hämta 50 (default) – 200 (max) fynd i ett anrop. Vill man ha fler kan man skicka fler anrop och anger ett offset värde, där man får fynd 1-200 för offset=0, fynd 201-400 för offset=2, osv.

 

Hur hanteras tidsangivelser för artobservationer?

API:erna returnerar svensk tid (UTC-tid + tidszon).

 

Länkar


________________________________________

Kontaktinformation

För frågor och ärenden gällande SLU Artdatabankens API:er, använd kontaktformuläret för API:er.