API:er för taxonomisk information

Senast ändrad: 11 oktober 2022

SLU Artdatabanken har API:er för att hämta information ur Dyntaxa – Svensk Taxonomisk databas och för att hämta taxa som ingår i olika naturvårdslistor.

API för taxonomisk information (Dyntaxa)

API:et för taxonomisk information (Dyntaxa Taxon Service API) är helt öppet och hämtar information ur Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas. Taxonomi innefattar bl.a. arters namn och släktskap. API:et används för att få fram taxon-id för olika taxa (art eller annan taxonomisk nivå) för att t.ex. kunna använda filterfunktionen i API:et för artobservationsdata från olika källor.

API:et har stöd för:

 • Söka efter taxon via:
  • Taxon-id
  • Vetenskapligt namn
  • Svenskt namn
 • Hämta information om ett taxon. Bland annat:
  • Kategori
  • Status
  • Namn
   • Rekommenderat vetenskapligt namn
   • Rekommenderat svenskt namn
   • Namn på andra språk
   • Synonymer, m.m.
  • Underliggande taxa (barn)
  • Överliggande taxa (föräldrar)
 • Darwin Core Archive. Nedladdning av fullständig export av Dyntaxa som ett Darwin Core-arkiv. Filen uppdateras en gång per dag.

API för naturvårdslistor

Det finns ett separat API för att få ut naturvårdslistor (Taxon List Service API). Naturvårdslistor är anpassade artlistor för t.ex. rödlistade arter, fridlysta arter, främmande arter, habitatdirektivsarter och så vidare.

Teknisk dokumentation

Länkar