Ny på jobbet

Senast ändrad: 16 mars 2023
Leende man i orange kortärmad skjorta och t-shirt cyklar i fart med grönska i bakgrunden. Foto

Arbetsordning, lathund för möten, medarbetarsamtal, kompetensutveckling, lönerevision m.m.

Introduktion 

Som nyanställd ansvarar din närmsta chef för att du introduceras i ditt arbete. Introduktion på SLU-nivå sker ca en gång per år för medarbetare med minst 6 månaders anställning. SLU:s HR-enhet ansvarar för detta. 

Mycket bra information hittar du här: Min anställning

HR-specialist är Anna Gustafsson; 018-67 12 27, 076-1421536

Lönespecialist är Beatrice Arvidsson; 018-672273, 072-2395624

Våra administrativa system hittar du under verktyg och system.

Instruktion för SLU Artdatabanken 20-12-02 (pdf)

Arbetsordning

Nu tas en ny arbetsordning fram. Dokumentet beskriver styrning, organisation, ansvar, ärendehantering och beslutsvägar vid SLU Artdatabanken.

E-postsignatur

Lägg in en signatur för din e-post, här finns mall för e-postsignatur

Lathund för möten

Möten är en vanlig arbetsform vid SLU Artdatabanken och för att effektivisera tiden och behålla arbetstillfredsställen har en "lathund för möten" tagits fram. Den innehåller checklistor att använda före, under och efter möten.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal genomförs en gång per år. Ansvariga är chef för SLU Artdatabanken och enhetscheferna.

Kompetensutveckling

En plan för årets kompetensutveckling upprättas vid medarbetarsamtalet och beslutas av programchef. Kompetensutveckling bör vara minst fem arbetsdagar per år och person.

Lönerevision

Lönerevision genomförs per den 1 oktober varje år och drivs av SLU:s personalavdelning. Vid SLU har personalorganisationerna följande uppdelning, SACO-medlemmar har lönesättande samtal och ST-medlemmar har lönesamtal. Du som inte är fackligt ansluten har lönesättande samtal. I lönerevisionen bedöms din prestation i förhållande till verksamhetens mål. Det är programcheferna som genomför samtalen och till sin hjälp har de SLU:s lönesättningskriterier. Läs mer om lönesättning och lönerevision.