Mallar och lathundar m.m.

Senast ändrad: 10 februari 2023
Grönaktig insekt med två antenner sitter på bunt med papper. Foto

Mallar (PP, avtal, poster), lathundar, e-postsignatur m.m.

SLU Artdatabanken är en organisatorisk del av SLU och därför ska vi följa SLUs grafiska profil. En enhetlig grafisk profil bidrar till att stärka bilden av SLU i samhället. SLU ska tydligt framgå som avsändare på all information som sprids inom och utanför universitetet, oavsett kanal.

Mallar

Dagens natur

Mall för bl.a. antal tecken och bildstorlek. 

Våra vanligaste wordmallar

Nedan finns mallar anpassade för SLU Artdatabanken. För att få t.ex. en personlig brevmall, kan du utgå från nedanstående, uppdatera med dina personliga uppgifter (namn, telnr och mejladress) och spara den på din dator. 

Brev, mall
Generell, mall

Föredragning PM, mall
Beslut

På medarbetarwebben finns fler SLU:s gemensamma mallar för Word-dokument. Där kan du bl.a. läsa om hur du får mallarna direkt tillgängliga i din dator.

Postermall

Postermall

Avtalsmallar

SLU:s jurister har en "Lathund avtal" som du kan använda för avtal med extern organisation (läs under rubriken Avtalshantering). Längst ner på juristernas hemsida finns en länk för "Avtal - mall, engelsk". Har du frågor vänd dig till Ulla-Britt på Verksamhetsstöd.  

Powerpointmallar

Nedan finns mallar presentationer anpassade för ArtDatabanken. Läs instruktionsmallen tips och trixs och ladda ner den typ av presentation som du behöver. Första sidan med "stora loggan" behöver bara visas en gång i presentationen. SLU-loggan och SLU Artdatabanken ska alltid finnas med och vara placerade enligt mall. 

Projektmallar

Mallar samlat här. i Excel finns på K - LEDNING o VERKSAMHETSSTÖD\1. Administration\Projektmallar

Lathundar

Lathund för kontakt med media 

Lathund för reseräkningar

Lathund för möten

Lathund för hur man tar fram rapporter i Agresso

Lathund för hur man ser öppna ärenden i Public

E-postsignatur 

Lägg till en signatur för din e-post. Använd dig av nedanstående mall, kopiera och klistra in i ditt e-postprogram. Komplettera med dina personliga uppgifter.

Förnamn Efternamn
Tjänstetitel
(Akademisk titel)

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU Artdatabanken
Box 7007, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8 E
Telefon: 018-67 xx xx, mobil: xxx-xx xx xxx
fornamn.efternamn@slu.se
www.artdatabanken.se 

e-post-signatur.png

Visitkort

SLU Artdatabankens följer SLUs grafiska profil. Visitkorten finns både som enkla och dubbelvikta och är tvåspråkiga. På de dubbla finns plats för foto eller QR-kod och baksida i fyra olika färger. Den som önskar visitkort gör själv sin beställning via beställningssida på medarbetarwebben (efter samråd med programchef). Minsta antal kort vid beställning är 100 st. Korten levereras inom några dagar.