Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

 • Dispens för skogsavverkning ges inte i område med fridlyst orkidé

  Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte medge dispens för skogsavverkning inom flera områden i Dalarna då en dispens skulle hota ... ... är beroende av svamproten mykorrhiza för sitt näringsupptag. (Källa: SLU Artdatabanken.) Fridlysta arter. De regler som anger vilka arter ...

  Publicerad: Wed, 28 Feb 2024 22:59:59 +0000

Främmande invasiva arter

 • Jakten på stenmård stoppas

  Naturvårdsverket har inte längre råd att finansiera arbetet med att utrota den potentiellt invasiva stenmården. P-A Åhlén som är ansvarig för arbetet med invasiva främmande arter hos Jägareförbundet. Har arbetat gratis i två ...

  Publicerad: Wed, 28 Feb 2024 12:17:27 +0000

Nationalnyckeln och Svenska artprojektet

 • Nationellt “utdöd” mussla upptäckt i miljö­övervakning

  Den antogs vara utdöd eftersom den inte setts på 30 år, men nu har ett exemplar av tvärribbad näbbmussla hittats norr om Strömstad. ... har fynden varit få. Vid Kosterhavs-inventeringen 2003, Svenska artprojektets marina inventering 2006–2009, inventeringarna vid Svaberget ...

  Publicerad: Fri, 23 Feb 2024 07:44:03 +0000

Rödlistan

 • Besatt av en äng – Kristina inventerar sin närnatur

  Det finns väldigt mycket att upptäcka i en äng. Kristina Gannholt hade turen att få en äng som granne och blev smått besatt av att ... ... uppe så tidigt att jag hinner uppleva dimman. Jag hittade också en rödlistad mygga. Jag blev förvånad över hur vackra vissa myggor är på ...

  Publicerad: Thu, 29 Feb 2024 08:25:28 +0000
Publicerad: 06 juli 2023 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…