Post & paket

Senast ändrad: 10 februari 2023

För att se vad som gäller i Ulls hus går du in på Medarbetarwebben.

Tider

Posten kommer ca kl 10:30. Samtidigt hämtas utgående post.

Ingående post

Ingående post sorteras dagligen in i programvisa postfack. De är placerade i kopieringsrummet närmast program Verksamhetsstöd. 

Utgående post

Lägg utgående post (intern och extern) på anvisad plats på bänken utanför program Verksamhetsstöd.

Extern post

Använd SLU Artdatabankens kuvert med streckkod för extern post (för portodebitering via avtal med Postnord). Post med streckkod kan inte lämnas på extern brevlåda (då krävs frimärke).

Maxvikt för brev är 2 kg. Information om mått och vikt kan du hitta på Postnords hemsida.

Intern post

Intern post ska skickas i speciella återanvändbara internpostkuvert. 

Kuvert m.m.

Kuvert, svarskuvert och påsar (inkl adresslapp på rulle) finns i lådorna i bänken där utgående post lämnas i VS-korridoren. 

Paketförsändelser

Om du ska skicka paket kontakta Emma som hjälper dig att skicka paketet.


Kontaktinformation

Emma Elfström, Ekonomiadministratör
SLU Artdatabanken
emma.elfstrom@slu.se ,018-672497