Administrativa verktyg

Senast ändrad: 10 februari 2023
Man har spretande, utsträckt hand för ansiktet. Foto

Våra vanligaste verktyg finns beskrivna nedan.

WEBBMEJL – läs mejlen på nätet 

Läs mer om webbmejl

EASIT – ärendehantering 

Gå till Easit. Natalie är kontaktperson.

ERP – här redovisar du den tid du arbetat.

Tiden redovisas per projekt som återfinns i konteringslistan. 

Gå till ERP och spara i dina favoriter 
Läs hur man får fram rapporter i ERP
Kontaktperson: Natalie Håkansson

PRIMULA självservice

  • ansöka om semester
  • ansöka om ledighet
  • friskanmäla dig (sjukanmälan gör VS)
  • ansöka om ersättning för friskvård
  • ansöka om ersättning för läkarvård och läkemedel
  • redovisa dina reseräkningar och utlägg.
    Lathund för reseräkningar (pdf).
  • läsa din lönespecifikation
  • anmäla adressändring

Registrera i Primula
Kontaktperson: Natalie Håkansson

PROCEEDO – för inköp vid SLU 

Läs mer om Proceedo och hur du gör ett inköp
Till Proceedoportalen
Kontaktperson: Natalie Håkansson

PROCEEDO – här konterar och godkänner du fakturor 

Handbok för fakturagranskare i Proceedo
Kontaktperson: Emma Elfström

Palette - Fakturaarkiv

Palette slutade användas i april 2018 men är fortfatande öppen för sökning av gamla fakturor. 

PUBLIC 360 

Används för ärendehantering och arkivering av våra dokument. Vänd dig till kontaktperson när du ska starta eller avsluta ett ärende.

Lathund för att se sina öppna ärenden i Public

Kontaktperson: Tuva Johansson

ReachMee - system  för platsannonsering och rekryteringsstöd

I ReachMee hanteras alla rekryteringar på SLU.

NETIGATE – verktyget för kundundersökningar 

Läs mer om Netigate och hur du skapar en enkät

Redigering av fakta

Edit editor för Artfakta
   Kom igång med Edit – introduktionsfilm (YouTube)
   Edit lektion 2 – Revisioner (YouTube)
   Edit lektion 3 – Projekt (YouTube)

Artnyckeleditorn - editor för artnycklar

Linneaeditor för taxonomi

Referensdatabasenredigering med RefDbEditor

Termdatabasenredigering med TermDb


Kontaktinformation