Så får du fram rapporter i ERP

Senast ändrad: 14 mars 2023

I ERP finns möjligheten att ta fram olika rapporter för redovisad tid. Här kommer en liten instruktion för hur man gör.

I ERP (tidrapportering) finns tre fasta rapporter som visar klarmarkerad tid

Rapporterna hämtas i meny Gemensam (se bild nedan).

  • 1 Visa klarmarkerad egen tid per månad (medarbetare)
    Rapporten är tillgänglig för alla medarbetare och visar klarmarkerad tid (ej tid i utkast) för 12 månader. 
  • 2 Projektrapport (klarmarkerad tid per aktivitet)
    Rapporten visar timmar som är klarmarkerade för valt projekt per aktivitet. Det går också att bryta ner till personnivå per aktivitet. 
  • 3 Projektrapport (klarmarkerad tid per person)
    Rapporten visar timmar som är klarmarkerade för valt projekt per person. Det går också att bryta ner till aktivitet. 

 Gränssnitt med Gemensam och Rapportbeställning inringade. Skärmavbild

Bäst att få rapporterna via mejl

Ett tips vid beställning av rapporter under Informationssidor är att öppna Generella parametrar i beställningsbilden och klicka i rutan E-postbekräftelse (nr 1 på bilden nedan). Då kommer ett mejl med rapporten som bifogad fil. I annat fall hämtas rapporten under Dina beställda rapporter (nr 2 i bilden nedan). Observera att det kan fungera dåligt att exportera rapporterna om man inte kör med Internet Explorer. Att få dem på mejl verkar dock fungera bra även med annan webbläsare. 

Rapporterns tidsintervall

Rapporten visar 12 månader till och med den månad du angett (nr 3 i bilden nedan). Om du inte ändrar MÅNAD visas innevarande år med början januari. 

Tryck på Spara

Det är viktigt att den gröna raden visas efter att du sparat rapporten (nr 4 i bilden nedan). Ibland kan man behöva trycka två gånger på Spara-knappen för att den ska komma fram

Webbformulär med diverse fält och knappar inringade. Skärmavbild

För att se detaljer i rapporterna

Genom att trycka på plustecknen längst ute till vänster i Excelfilen (nr 2 i bilden nedan) kan man se mer detaljer, men för att kunna göra det måste man först aktivera redigering (nr 1 i bilden nedan). 

Excelark med Aktivera redigering inringat med siffran 1 samt plustecken vänster om radnumren inringade med siffran 2. Skärmavbild