Hoppa till huvudinnehåll

Det här är en gammal version av Insidan

→ Till nya Insidan

Info från förvaltningsobjekten

Administrativa verktyg

Edit – editor för Artfakta
Linnea – editor för taxonomi
Artnyckeleditorn
Referensdatabasen
Termdatabasen

Webbmejl
Easit – ärendehantering

PROCEEDO – för inköp vid SLU
Palette – fakturaarkiv

Netigate – enkätverktyg

Läs mer om våra administrativa verktyg

Nyheter

Vad är Artfakta?

Artfakta tillgängliggör kunskap om arter och utvecklas och förvaltas av SLU Artdatabanken. Innehållet, som tas fram av SLU Artdatabanken i samarbete med sakkunniga, är mångsidigt och dynamiskt men detaljeringsgraden skiljer sig åt eftersom kunskapsläget varierar beroende på artgrupp. Artfakta uppdateras kontinuerligt med nya fakta, bilder och bestämningsnycklar.

I Artfakta hittar du taxonsidor där artens taxonomi, kännetecken, ekologi och utbredning presenteras. Här finns också artnycklar, bilder, fågelljud som kan hjälpa dig göra korrekta artbestämningar. Du kan också navigera i organismvärlden via släktträdet eller söka ut viss naturvårdsinformation genom att filtrera.

All information i Artfakta är strukturerad i ett taxonomiskt ramverk. Du kan navigera genom ett släktträd och under taxonomi kan du få fördjupad information om namngivning och systematik. Du kan t.ex. matcha en egen artlista eller upptäcka de senaste ändringarna av arters namn och släktskap.

Via interaktiva kartor kan du söka fördjupad information och detaljer om enskilda fynd. Där finns också möjlighet att söka i flera olika datakällor, att välja information för en viss period och för olika grupper av arter t.ex. naturvårdsintressanta arter. 

Du kan bestämma arter med hjälp av bildigenkänning. Sök med bild letar bland miljontals bilder från hela norra Europa i Artportalens bilder.

Publicerad: 04 juni 2024 - Sidansvarig: anton.nystrom@slu.se
Loading…