Mejl & telefoni

Senast ändrad: 10 februari 2023
Man i limegrön t-shirt håller i och använder telefon. Foto

Sändlistor, webbmejl, telefon och tjänstemobiltelefon m.m.

Mejl

Om du vill kontakta alla snabbt

Det finns en e-postlista med alla anställda vid SLU Artdatabanken, en för alla som arbetar i Uppsala för SLU Artdatabanken (bra att använda för husrelaterade frågor) samt en lista för inhyrda IT-konsulter. Ansvarig för de första två listorna är Natalie Håkansson

På medarbetarwebben finns en guide för hur man gör sändlistor

Kom ihåg att hänvisa när du inte kan nås

Alt 1 (via webmejl): Logga in via webben enligt ovan. Välj ikonen "Alternativ" längst ner till vänster och aktivera ett frånvaromeddelande.
 
Alt 2 (via mejlprogrammet på din dator): 
1. Gå in på menyn "verktyg" i övre menyraden. 
2. Välj "frånvarohanteraren" och skriv ditt meddelande. De här meddelandena stämmer inte längre. Ta bort?

Webbmejl

För att nå e-post via webben gå in på webbmejl. Logga in med "AD\ditt användarnamn" och samma lösenord som när du loggar in på datorn.

Telefon

Information om SLUs telepolicy, tjänster och manualer finns att läsa på medarbetarwebben.

Alla medarbetare skall meddela var de är och när de kan nås om de inte själva har möjlighet att bevaka sin telefon. Detta sker genom hänvisningskoder och röstbrevlåda.

VIP 2000 är SLUs talsvars- och röstbrevlådesystem. Talsvaret ger besked vid frånvaro och uteblivet svar och ger den ringande en möjlighet att lämna meddelande. VIP 2000 beställs av Teleservice ankn 1111.

Administration av beställningar av nya anknytningar mm till fasta telefoner samt om det gäller telefon med office extension sköts av Natalie Håkansson.

När det gäller fel på telefonerna är det teleservice som man ska vända sig till, detsamma gäller när man behöver extra sladdar mm för att koppla telefoner på rummen (för få uttag i förhållande till antalet personer).

Tjänstemobiltelefon 

Med mobiltelefon kan arbetet bedrivas på ett effektivare sätt. Det finns därför motiv för att personer som innehar vissa tjänster och arbetsuppgifter bör ha en mobiltelefon. Några saker att tänka på:

  • Vid utlandsresa ska vissa funktioner avaktiveras. På medarbetarwebben finns manual ”Utlandsresa-telebroschyr” som bör läsas före utlandsresa.

  • Fakturadelning ska vara aktiverad.

  • Privat användning utan fakturadelning ska undvikas. Eventuella privatsamtal ska redovisas och kostnader återbetalas till arbetsgivaren.

Det finns två typer av abonnemang, GSM och Office extension (OE), och de hanteras lite olika. Abonnemang Office extension debiteras via internfaktura från SLU och SLU Artdatabanken får varje månad en specifikation av kostnader. Om innehavare av mobiltelefon med OE har privatsamtal som ska återbetalas kan han/hon erhålla en specifikation för att beräkna beloppet.

Telefonkostnader ska konteras 9110020, 95191125.

Automatisk telefonist och hänvisning

Hänvisa om du inte har möjlighet att svara. Stänger du istället bara av mobiltelefonen kommer den som ringer höra att det är upptaget. Hänvisar du kan du använda telefonen trots att du inte är anträffbar.

Ring 3300 så får du frågan ”vilken aktivitet vill du registrera” varpå du t.ex. uppger ”Återkommer kl 13”. Ring samma nummer och säg ”ta bort” om du vill ändra dig.

Du kan även ringa 3333 och säga “hänvisa”. Via 3333 får kan du även vidarekoppla till annan anställd vid SLU.

Om du vill hänvisa din anknytning via dator kan du använda CMG Web och fliken ”Aktiviteter”.

Läs mer info om telefonitjänster.