Tillgänglighet

Senast ändrad: 31 mars 2023

Rubriker

Rubriker delar upp brödtexten på en webbsida och har olika vikt. HI, H2, H3 osv, där åtminstone H1 måste vara definierad.

Det är viktigt att rubrikerna är formaterade med rätt rubriknivå för att webbplatsen ska fungera för den som navigerar med någon form av hjälpmedel, till exempel talsyntes. Riktiga rubriknivåer väljer du under ”Stilar” i Episervers editor (H2, H3, H4 etcetera).

 

Alttexter länkar (även gamla länkar måste skrivas om)

 • Länka ord som säger något om vart länken leder och undvik onödiga ord i själva länken.
 • Använd gärna den länkade sidans rubriktext som länktext
 • Ange om länken går till en annan webbplats
 • Undvik formuleringen ”läs mer”, dels som egen länk och dels i början av en längre länk. Undvik också otydliga formuleringar som "klicka här" eller "hitta hit"
 • Använd gärna punktlistor om du har flera länkar
 • Skriv ut e-postadresser i klartext

Några goda exempel:

Skicka e-post till anders.andersson@organisation.se för att anmäla dig
Regler för kontroll av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats
•Läs om hantering av farligt avfall (i löptext)
Resultat från övervakning av granbarkborre
Bibliotekets söktjänst Primo

Länkar övrigt

 • Aldrig olika texter till länkar som går till samma sida
 • Länkar till andra webbplatser öppnas i nytt fönster
 •  

Alttexter - bilder

 • Beskriv motivet (till exempel "Man i grön keps äter banan på gångväg. Foto").
 • Utelämna onödiga ord som "Porträtt av ...", "Bild av..." etc. det blir tjatigt i de listor som alstras och läses upp av besökarens skärmläsarprogram.
 • Ange vad det är för typ av bild sist i alt-texten, till exempel foto, illustration, diagram eller liknande.
 • Ta inte med fotografens namn i alt-texten, skriv det i stället i fältet ägare/owner. Skriv också fotografens namn i bildtexten så att det visas på webbplatsen.
 • För dekorbilder som inte tillför något kommunikativt värde (till exempel bakgrundbilder) kan du lämna alt-texten tom och istället kryssa i rutan för dekorativ bild. Observera att du antingen måste skriva en alternativtext eller kryssa i rutan för dekorativ bild för att kunna publicera bilden. För oss gäller det: Hero image och ev bilder i bildknappar.
 • Det är tvingande att skriva både en svensk och engelsk alt-text till din bild.

Just nu fungerar bara uppläsning för ingressbilder, så vi prioriterar dem till att börja med:

Ändra ingressbilder

Ändra alla Hero image, bildknappar- till dekorativ bild

Mall namn på bilder

 

 

 

 

 


Kontaktinformation