SEO

Senast ändrad: 25 januari 2023

Fliken innehåll:

Namn: Namn på innehållet på sidan. Det du skriver här syns i trädstrukturen. Tänk på att ändrar du här så ändras inte "Namn i URL".

Namn i URL: Skapas automatiskt baserat på det namn du ger sidan. Ändra inte URL...

Sidrubrik: Skriv en sidrubrik. Sämre för sökoptimeringen om den saknas.

Innehåll i ruta på huvudbild: Texten som finns här kan du, om du inte har någon annan text, kopiera och använda till "Beskriv sidan" under fliken SEO.

Fliken SEO:

Sidans titel: När det kommer till sökmotoroptimering är en sidas titel det enskilt viktigaste elementet och ofta helt avgörande om din sida syns i sökresultatet eller inte. En sidtitel är inte synlig för besökaren på själva sajten, utan syns vanligtvis högst uppe i webbläsarramens fönster. Det är också sidans titel som vanligtvis är synlig som en länk i sökresultatet.

  • Syns inte på sidan, utan högst upp i sökresultatet på google
  • Ska innehålla sökordet
  • Ska vara max 55-66 tecken lång
  • Bör innehålla avsändare (annars lägger Google ofta till den)

Exempel: Nyckla arter med ArtDatabankens artnyckel (42tkn)

Nyceklord/sökord: Lämnas tomt.

Beskriv sidan (meta description): Beskriver kort sidan som besökaren landar på efter att ha klickat på ett sökresultat. Det är också denna text syns när sidan delas i sociala medier.

  • Syns inte på sidan, utan i sökresultatet på Google
  • Ska innehålla sökordet
  • Relevant mot sökningen
  • Unik
  • 130-156 tecken i längd

Exempel artnyckeln:

Titel: Nyckla arter med ArtDatabankens artnyckel (42tkn)

Just nu: Artbestämning – nyckla arter med Artdatabankens nyckel

Beskriv sidan (meta description): Vilken art är det? Nyckla arter med ArtDatabankens nyckel för att ta reda på vilken art du hittat. Nya nycklar publiceras kontinuerligt. (137 tkn)

Just nu: Artdatabankens nyckel, ett verktyg för bestämning av arter och andra taxa av växter, djur och svampar. Nya nycklar tillkommer löpande.


Kontaktinformation