Nyheter och arkivering

Senast ändrad: 23 mars 2023

Hur ska vi göra när vi publicerar och arkiverar nyheter, och hur arkiveras hela webbplatsen?

  • Alla nyheter ska publiceras under medarbetarwebben [Nyheter, originalen: skapa här - tidssorteras automatiskt] (rätt år och månad)

  • Ska nyheten visas på SLU Artadatabanken, kryssa i denna kategori (ska den speglas på externwebben och/eller medarbetarwebben så ska dessa också kryssas i:

  • Ska den speglas upp på startsidan på externwebben eller Medarbetarwebben så kryssa i dessa kategorier:

På startsidan EW, MW.png

 

  • Varje år måste vi på SLU Artdatabanken lägga till en behållare för året, månadsbehållare skapas automatiskt, när en nyhet skapas.

  • Vartannat år görs nyheter "osynliga" av SLU centralt. De går fortfarande att söka fram, men syns inte i sidlistningssidor
  • Vi arkiverar nyheter när de är två år gamla. Det är viktigt att i samband med publicering sätta ett arkiveringsdatum två år efter att nyheten är publicerad. Då sker arkiveringen automatiskt. Du hänvisar till mappen Arkiv nyheter

 

Välja arkivmapp.png

  • Vi rensar bort nyheter efter tre år. Det är viktigt att ta bort eventuella inlänkar från andra sidor. Det syns vilka sidor det gäller när man tar bort nyheten.

 

Övrig arkivering

Ta bort inaktuella sidor efter att de varit publicerade i mer än ett år. SLU arkiverar hela webbplatsen en gång per år, och de sidor som då finns går att hitta i efterhand.

Vill du spara en avpublicerad sida för framtiden, så finns en arkivmapp dit du flyttar sidan.


Kontaktinformation