Funktionell grön infrastruktur - ett digitalt kunskapsseminarium

Senast ändrad: 10 februari 2023

Här kan du titta på inspelningar av seminariet och ladda ner en del av presentationerna.

Kunskapsseminarium om funktionell grön infrastruktur 6 december 2022


9.30. Inledning. Urban Gunnarsson och Lena Tranvik, SLU Artdatabanken

9.45. Sammanfattning av tidigare seminarier i serien

  • 9.45. Terrestra miljöer. Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne.
  • 10.00. Urban grön infrastruktur. Christine Haaland, SLU Alnarp.
  • 10.15. Våtmarker, marina och limniska miljöer. Sofia Wikström, Havsmiljöinstitutet.

10.30 Paus

10.45. Presentationer, exempel på grön infrastruktur för arter och naturtyper

  • 10.45. Indikatorers och arters utveckling i framtida grön infrastruktur. Tord Snäll, SLU Artdatabanken. Ladda ner PDF
  • 11.05. Bedömning av ekologiskt tillstånd i gräsmarkerna. Per Toräng, SLU Artdatabanken. Ladda ner PDF
  • 11.25. Mosaic – syntes av vetenskaplig kunskap om naturvärden till förvaltningen av grön infrastruktur i havet. Hedvig Hogfors, Havs- och vattenmyndigheten. Ladda ner PDF

Se inspelning av förmiddagen (Youtube)

11.45 Lunch

12.45. Paneldiskussioner med forskare och praktiker om grön infrastruktur

Se inspelning av paneldiskussionen (Youtube)

14.15 Paus

14.30. Gruppdiskussioner som fortsättning på paneldiskussionerna

15.15. Redovisning och avslut. Eddie von Wachenfeldt, SLU Artdatabanken

Se inspelning av redovisning och avslut (Youtube)

 

Det inspelade materialet ligger inte öppet på Youtube, man måste ha direktlänken för att kunna se inspelningarna.

Fakta:

Tid: 2022-12-06 09:30 - 15:30
Ort: Digitalt
Mer information:

Urban Gunnarsson, SLU Artdatabanken, tel: 018-67 15 55, e-post: Urban.Gunnarsson@slu.se

Johan Niss, Länsstyrelsen Skåne, tel: 010-224 15 26, e-post: Johan.Niss@lansstyrelsen.se

Om seminariet
Seminariet arrangerades av SLU Artdatabanken på uppdrag av länsstyrelserna. Arrangemanget ingår som en samverkansåtgärd inom Miljömålsrådets programområde för grön infrastruktur om att ta fram indikatorer för och beskrivningar av en funktionell grön infrastruktur.