Uttjänt datorutrustning och övrig elektronik

Senast ändrad: 10 februari 2023

Datorer och mobiler lämnas till IT-koordinator. Bedömning görs om dator respektive mobil kan återanvändas inom ArtDatabanken (t.ex. som reservdator). Intendenturen hanterar därefter eventuell skrotning.

Utrustning som inte längre fungerar skall skrotas och avregistreras från anläggningsregister.

Övrig utrustning (kameror, bildskärmar, tangentbord etc) lämnas direkt i återvinningsrummet. Om utrustningen är registrerad i anläggningsregister skall verksamhetsstöd meddelas att skrotning skett. I anläggningsregister finns utrustning som är av större värde (över 10 tkr vid inköp) samt all stödbegärlig utrustning. Vid tveksamhet om anläggningen finns i registret kontakta Ulla-Britt Petersson.

Det är inte tillåtet att sälja eller låta anställda överta utrangerad IT-utrustning. 


Kontaktinformation

Olle Billinger, Gruppchef vid IT-avdelningen; IT-plattform.

, +4618672657, +46727038820