SLU-nyhet

Nya rutiner vid sjukdom

Publicerad: 09 december 2022

Nu gäller nya rutiner för sjukanmälan.

Den sjuktelefonen som tidigare använts vid sjukanmälan har utgått. Om du blir sjuk ska du istället anmäla det till närmaste chef och till Natalie Håkansson via mejl. Det gäller även anmälan av VAB. När du är tillbaka i tjänst görs friskanmälan i Primula.

Om du är sjuk mer än sju dagar i följd behöver du lämna en kopia av läkarintyg från och med den åttonde dagen. Läkarintyget lämnas till din chef och till Natalie som vidarebefordrar det till lönespecialisten. Om din sjukdom inte kan styrkas med läkarintyg bedöms frånvaron som ogiltig och sjuklön betalas inte ut.

De första 14 dagarna är det arbetsgivaren som betalar sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar anmäler lönespecialisten det till Försäkringskassan där du söker sjukpenning via Mina sidor.