SLU-nyhet

Kompassen har blivit lättare att hitta

Publicerad: 10 juni 2022

Nu finns SLU Artdatabankens tematiska begreppsmodell för artinformation med tillhörande definitioner på Insidans startsida. ”Kompassen” är en levande modell som är tänkt att vara ett stöd, och en vägledning, i arbetet med artinformation och dialogen kring externa uppdrag.

Den nuvarande versionen av Kompassen presenterades bland annat på artinfomötet den 21 oktober 2021. Detta efter en internremiss och en genomgång med de naturvårdsmyndigheter som deltar i det pågående initiativet ”Faktakomponenter för beskrivning av arter”. Hit hör bland andra Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Bilderna som nu ligger ute rör nivåerna art och högre taxon. Uppdaterade begrepp att använda i naturvårdskontext tillkommer eventuellt under hösten.

Kompassen förvaltas på SLU Artdatabanken av en arbetsgrupp bestående av Victor Eriksson, Michael Krikorev, Malin Strand, Sanna Nordström, Jonas Sandström, Hanna Ilander, Sara Carlson och Liselott Sjödin Skarp. Hit går det att vända sig med frågor och synpunkter kring modellen. Mer information om vad arbetsgruppen gör år 2022 finns i en presentation från artinfomötet den 24 februari 2022.