API för inrapportering till Artportalen

Senast ändrad: 11 oktober 2022

SLU Artdatabanken har ett skriv-API för artobservationer som möjliggör inrapportering till Artportalen.

Så fungerar skriv-API:et

Det mesta som går att göra i vanliga Artportalen går också att göra via API:et:

 • Inloggning mot Artportalen.
 • Åtkomst till sina egna skyddade observationer (men ej till andras trots att man har behörighet i vanliga Artportalen).
 • Rapportering av alla parametrar som går att rapportera på artportalen.se.
 • Rapportering på egna privata fyndplatser, projektfyndplatser samt publika fågellokaler (endast fåglar).
 • Skapa, redigera och ta bort privata fyndplatser.
 • Uppladdning av bilder samt länkning av film- och ljudfiler. 
 • Redigering av fynd som rapporterats via appen. Vill man redigera fynd som rapporterats via artportalen.se eller annan app får man göra det där. 
 • Granskaläge.
 • Ange medobservatörer.
 • Lägga in fältbesök.

Följande ingår INTE i API:et för inrapportering

 • Skapa konto.
 • Använda funktionen Glömt lösenord.
 • Skapa projekt. Om man t.ex. vill att alla fynduppgifter som kommer in via appen ska hamna i ett speciellt projekt får man skapa det på artportalen.se först.
 • Se listor.
 • Se sin fältdagbok.
 • Mina sidor.
 • Ange någon annan som observatör till fynd man lägger in.
 • Start- och sluttid.

Parametrar

Precis som på artportalen.se måste man som minst ange:

 • fyndplats (kan kopplas till telefonens inbyggda GPS)
 • art, underart (taxon) etc.
 • observationsdatum

Rapportör blir automatiskt den som är inloggad som användare.

I övrigt kan man rapportera alla parametrar som går att rapportera i Artportalen:

 • Start- och slutdatum
 • Antal
 • Kön
 • Enhet
 • Ålder/Stadium
 • Ospontan
 • Osäker artbestämning
 • Upptäckarmetod samt bestämningsmetod (finns inte för alla artgrupper)
 • Biotop samt beskrivning av biotop
 • Substrat samt beskrivning substrat
 • Art som substrat samt beskrivning art som substrat
 • Skyddad t.o.m.
 • Längd och vikt
 • Max- och mindjup
 • Max- och minhöjd
 • Ej funnen (går endast att använda vid rapportering inom projekt)
 • Ej återfunnen
 • Privat och publik kommentar

Vi rekommenderar att man ger användaren möjlighet att rapportera in alla för artgruppen relevanta parametrar. För varje parameter man skickar med ökar kvaliteten på fynduppgiften.

Länkar