API:er för särskild Artportalen-funktionalitet

Senast ändrad: 11 oktober 2022

SLU Artdatabanken har API:er anpassade för Artportalen som gör det möjligt att både hämta och rapportera in data till Artportalens databas.

Läs-API för observationsdata från Artportalen

API:et möjliggör uttag av data från Artportalens databas som i dagsläget (november 2021) innehåller ca 87 miljoner observationer av vilda arter i Sverige. Datat kommer främst från de senaste decennierna men historiska data fylls på successivt.   

För den som vill hämta data ur Artportalens databas gäller att i första hand använda det nya API:et för artobservationsdata från flera källor eftersom det API har bättre prestanda och möjliggör snabbare sök än jämfört med API:erna för särskild Artportalen-funktionalitet. API:erna för särskild Artportalen-funktionalitet gäller för den som har behov av särskild Artportalen-funktionalitet, se exempel nedan.

Merparten av den information som finns i Artportalen är tillgänglig via API:et, undantaget data om skyddsklassade arter.

Följande är exempel på funktionalitet som API:et för artobservationer från flera datakällor också stödjer:

 • Hantering av inloggade, autentiserade användare
 • Sökning på specifika arter eller artgrupper inom specifika områden inom definierade tidsintervall. 
 • Filtrering av sökresultat på de flesta tillgängliga parametrarna i Artportalen.
 • Visning av fynduppgifter och deras egenskaper.
 • Hämtning av länkar till bilder från Artportalen.
 • Sökning på "mina fynd".

 Funktionalitet som stöds bara av API för särskild Artportalen-funktionalitet:

 • Sökning på "mina projekt”, ”mina fyndplatser” samt skyddade fynd i så stor utsträckning som användarens behörighet tillåter.
 • Visning av atlaskarta med atlasfunktioner.
 • Sökning på fyndplatser (Sites)
 • Dagens fynd (RecentSightings) – förutom resultat som ger fynd rapporterade de senaste sju dagarna finns också möjlighet att få fram vilka fynd som ändrats och tagits bort.
 • Taxonomi – Artportalens API har inbyggd stöd för Artportalens egen anpassade taxonomi., där inte alla taxa i Dyntaxa finns med och några (ett fåtal) icke-taxonomiska taxa har lagts till. Denna taxonomi gör det lättare för användarna att söka på rätt taxon. Artportalens indelning av taxa i artgrupper (SpeciesGroups) hanteras.

Skriv-API för inrapportering till Artportalen

API:et möjliggör rapportering till Artportalens databas. Har inbyggt stöd för Artportalens egen anpassade taxonomi, som gör det lättare för användarna att rapportera på rätt taxon.

Teknisk dokumentation

Länkar