SLU-nyhet

Nytt API för artobservationer från flera källor

Publicerad: 30 november 2021

Från och med 25 november 2021 är ett nytt API för artobservationsdata från flera källor tillgängligt. Det nya API:et är öppet och erbjuder sökningar i flertalet olika databaser för observationsdata, däribland Artportalen.

Det nya API:et hämtar artobservationer från flera datakällor, däribland Artportalen och data från flertalet andra svenska datakällor som t.ex. Elfiskeregistret, Virtuella herbariet, Entomologiska samlingarna, Svensk Dagfjärilsövervakning, och Svenska Malaisefälleprojektet.
För den som vill hämta data från Artportalen rekommenderas det nya API:et som första alternativ. API:et är snabbt och erbjuder att kunna göra olika typer av sökningar ur Artportalen. API:et är öppet och tillgängligt för alla.

• Läs mer om API:et för artobservationer från flera datakällor

Till dig som är redan är API-användare
Om du redan är användare av något av de befintliga Artportalen-API:erna behöver du inte vidta några åtgärder på grund av detta, men vi rekommenderar att du ser över möjligheten att börja använda det nya API:et som har bättre prestanda.
Observera att Artportalen-API:erna har bytt namn från Species observations till Artportalen.

Läs mer om vanliga frågor, villkor, utvecklingsportalen med mera.

Fakta:

API för särskild Artportalen-funktionalitet
Som komplement till det nya API:et finns de tidigare Artportalen-API:erna kvar då det erbjuder en del möjligheter som inte det nya API:et gör, t.ex. sökning på fyndplatser, stöd för Artportalens anpassade taxonomi samt inrapportering.

• Läs mer om API:er för särskild Artportalen-funktionalitet

För att få tillgång till API:erna för särskild Artportalen-funktionalitet krävs särskilda skäl och SLU Artdatabankens godkännande. Användningen behöver begränsas på grund av prestanda såväl som resursskäl.