SLU-nyhet

Förbättringar i API:et gällande bl.a. projekt

Publicerad: 13 oktober 2020

Nyligen släpptes några förbättringar i SLU Artdatabankens observations-API (Artportalen).

Följande förändringar infördes 8 oktober: 

  • Möjlighet att hämta artlista från projekt. I senaste versionen av Artportalen infördes möjligheten att skapa en anpassad artlista till ett projekt för användning i Artportalens checklista. Läs nyheten.
  • Möjlighet att ta reda på om en projektmedlem får skapa fyndplatser inom projektet eller inte.
  • Möjlighet att ta reda på vilken art en underart (eller annat lägre taxa än art) tillhör.

Förändringarna innebär inte att du behöver göra något för att din applikation ska fortsätta att fungera som vanligt.