SLU-nyhet

Välkommen att rapportera skyddsvärda träd i Artportalen!

Publicerad: 26 mars 2020
Mycket grov och stor ek. Eken heter Rumskullaeken.

Idag flyttade rapporteringssystemet för skyddsvärda träd, Trädportalen, in i Artportalen. Därmed blir det möjligt att rapportera och söka bland t.ex. gamla ekar, almar och lindar med tillhörande specialparametrar som stamomkrets, trädstatus och omgivning.

Datat från Trädportalen består av ca 700 000 fynd av skyddsvärda träd och är till största delen insamlade genom Länsstyrelsernas inventeringar. En mindre del kommer från allmänheten. 

Hjälp till att rapportera skyddsvärda träd i Artportalen!

Grova, gamla och t.o.m. döende eller döda träd är särskilt viktiga i ekosystemen som värdar för många andra arter, som är beroende av vissa livsmiljöer. Utan våra stora träd skulle vi inte ha någon biologisk mångfald.

Nu när möjligheten finns att rapportera de skyddsvärda träden i Artportalen hoppas vi att många rapportörer vill bidra till naturvården med sina observationer.

I Artportalen rapporteras skyddsvärda träd genom att välja projektet ”Skyddsvärda träd”. När du valt projektet dyker en rad fält där specialparametrarna kan fyllas i. Försök att ange en så bra noggrannhet som möjligt för ditt fynd. 

Läs om hur man gör i Om Skyddsvärda träd i Artportalen.

Vad är ett skyddsvärt träd?

Ett träd kan vara skyddsvärt antingen för att det har ett biologiskt och kulturhistoriskt värde. Vilka träd som anses vara skyddsvärda är upp till var och en att bedöma, men det handlar ofta om gamla och grova träd, t.ex. hålträd och hamlade träd, eftersom dessa träd ofta har ett högt naturvärde och utnyttjas av många arter. Det finns också träd med särskild historia eller som på annat sätt är särpräglade, t.ex. vårdträd, landmärken eller genetiskt avvikande träd.

Skyddsvärda träd hittas i alléer, hagar, parker, kyrkogårdar såväl som i skogen.

Läs mer om skyddsvärda träd.

Att söka fram skyddsvärda träd i Artportalen

De fynd som flyttats över från Trädportalen finns i ett projekt som heter Trädportalen medan de fynd som rapporterats in efter flytten direkt i Artportalen finns i projektet Skyddsvärda träd. Dessa kan sökas fram via sökformuläret på Artportalen.se genom att söka efter projektet. Fynden kommer naturligtvis även att synas i de vanliga sökningarna tillsammans med alla andra fynd.

För dig som har rapporterat träd i Trädportalen

Har du fynd rapporterade i Trädportalen kan du koppla ihop dem med ditt Artportalen-konto. Här finns allt du behöver veta om flytten av Trädportalen till Artportalen


Kontaktinformation