Om skyddsvärda träd i Artportalen

Senast ändrad: 10 april 2024

I mars 2020 flyttades Trädportalen till Artportalen. Här kan du läsa allt om hur man gör för att rapportera och söka efter skyddsvärda träd i Artportalen.

Får vem som helst rapportera skyddsvärda träd?

Ja, vi är jätteglada om allmänheten vill rapportera skyddsvärda träd till SLU Artdatabanken via Artportalen. Datat är mycket viktigt för svensk naturvård. Läs nedan hur man gör.   

Hur rapporterar jag skyddsvärda träd i Artportalen?

I Artportalen kan man rapportera skyddsvärda träd, med de specialparametrar som är relevanta för sådana träd, genom att under Projekt välja Naturvård och därefter Skyddsvärda träd

Vilka parametrar är viktigast att jag anger?

Förutom art, datum och fyndplats som är obligatoriska uppgifter i Artportalen ser vi gärna att du rapporterar en eller flera av parametrarna nedan. De anges i prioritetsordning för att underlätta för dig som rapportör.  

Prio 1 

 • Trädstatus
 • Omkrets
 • Hålstadium
 • Hålets placering

Prio 2

 • Vitalitet
 • Åtgärdsbehov
 • Karaktärsdrag
 • Grendiameter på hamlingsträd
 • Artfynd knutna till trädet

Prio 3

 • Mulmvolym
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Buskar inklusive hassel och en.
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Sly och unga träd
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Lövträd och tall
 • Vedartad vegetation under trädets krona. Gran
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Buskar inklusive hassel och en.
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Sly och unga träd
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Lövträd och tall
 • Vedartad vegetation från kronans trädprojektion till 5 meter utanför kronprojektionen. Gran
 • Nuvarande omgivning Dominerande miljö inom 50m från trädet
 • Åtgärder och markanvändning Pågående dominerande skötsel inom 50m från trädet

Hur söker jag fram skyddsvärda träd i Artportalen?

Alla fynd, oavsett om de rapporterats i ett projekt eller inte, visas i vanliga sökningar, så också skyddsvärda träd. Men för att söka ut endast de fynd som rapporterats som skyddsvärda träd, d.v.s. med specialparametrar för just skyddsvärda träd, behöver du söka på projekt. De skyddsvärda träden ligger i två olika projekt:

 • I projekt Trädportalen finns allt data som fanns i Trädportalen, eller m.a.o. alla observationer av skyddsvärda träd som rapporterades in före 26 mars 2020.
 • I projekt Skyddsvärda träd finns allt data i Artportalen, eller m.a.o. alla skyddsvärda träd som rapporterats in efter 26 mars 2020.

Om du vill söka fram alla skyddsvärda träd behöver du således söka på båda projekten. Sedan september 2020 finns möjligheten att söka på flera projekt samtidigt. Dessutom finns en snabbknapp för skyddsvärda träd i anslutning till ”projektsöket” som gör att du på ett snabbt sätt kan få fram båda projekten på samma gång.

För att se parametrarna som tillhör projekten behöver då gå in på den detaljerade fyndinformationen som du hittar genom att trycka på den blå i-symbolen till höger bredvid ett fynd i ett sökresultat.

Parametrarna kommer också med om du gör en Excelexport.

Varför ligger de skyddsvärda träden i två olika projekt?

I samband med flytten till Artportalen gjordes mindre justeringar av Länsstyrelsernas metodik för inventering av skyddsvärda träd. Till exempel anges ”vitalitet” numera i procent istället för som en status. För att skilja träd som registrerats med de olika metoderna åt finns det två olika projekt i Artportalen.

Kan man rapportera in skyddsvärda träd med Excelimporten?

Ja, det finns en importmall, speciellt framtagen för att rapportera skyddsvärda träd upplagd på Artportalen.se under Rapportera > Importera > Fynd.

Kan jag rapportera in fynd med de parametrar som gällde i Trädportalen?

Ja, hör av dig till myndighetssupporten om du vill rapportera in enligt det gamla sättet.

Vad är skyddsvärda träd?

Läs mer om skyddsvärda träd

Mer information 

Allt om flytten av Trädportalen till Artportalen