Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020

Senast ändrad: 28 mars 2024
Omslag där fågel är rödtonad mot rött. Grafik

Här kan du beställa eller ladda ner rapporten "Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020".

Här hittar du en sammanfattning av rödlistningsbedömningen. Till exempel jämförs antalet och andelen rödlistade arter mellan olika organismgrupper, biotoper, substrat och påverkansfaktorer. Enskilda arters bedömningar hittar du dock inte här, utan i Rödlista 2020. Beställ eller ladda ner Rödlista 2020.


Ladda ner Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2020

Beställ

Har du gjort en beställning på Rödlista 2020 behöver du inte göra en separat beställning av rapporten, den skickas med automatiskt.

Vid beställning av enbart analysrapporten:

Mejla din beställning till kundtjänst på kund@sdist.se eller genom att ringa telefon 0290-76 76 94.

Analysrapporten är kostnadsfri. En fraktkostnad på 59 kronor debiteras. Vid önskemål om leverans till dörren debiteras faktisk fraktkostnad.

Vid beställning: uppge namn, adress för faktura och leverans, mobilnummer, mejladress, samt vilken publikation du vill beställa och antal.

Fakta:

Publicerad av: SLU Artdatabanken
Publiceringsår: 2020
Antal sidor: 66
Redaktion: Wenche Eide, Karin Ahrné, Ulf Bjelke, Sanna Nordström, Elisabet Ottosson, Jonas Sandström och Sebastian Sundberg
Övriga huvudförfattare: Sofia Blank, Ann-Britt Florin, Christina Halling, Tomas Hallingbäck, Gustav Johansson, Niklas Johansson, Michael Krikorev, Kerstin Mo, Johan Nilsson, Göran Thor och Henrik Thurfjel
Layout: INFAB
Omslag: Katarina Nyberg
Tryck: Stibo Complete
ISSN: (tryck):   2003-5373 
          (digital): 2003-5381
ISBN (tryck):   978-91-87853-56-2
ISBN (digital): 978-91-87853-57-9


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967