Länsförekomst

Senast ändrad: 22 april 2020

I rödlistan har arternas kända förekomst markerats med följande symboler:

● = Bofast i länet
○ = Tillfälligt reproducerande/funnen i länet eller endast förvildad
? = Eventuellt bofast/reproducerande (tillfälligt eller årligen)
† = Utdöd i länet, tidigare (efter 1800) bofast
N = Bofast, naturaliserad (i sen tid)


Kontaktinformation

Karin Ahrné, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
karin.ahrne@slu.se 018-672683

Ulf Bjelke, kontaktperson rödlistning
SLU Artdatabanken
018-672614