Rapportera pulverplugg

Senast ändrad: 01 juli 2024

Pulverplugg Chlorophyllum agaricoides är en mycket ovanlig röksvamp, som formar fruktkroppar med en inre spormassa som blir torr vid mognad. Den har endast ett känt fynd i landet, i Rotebro i Uppland år 1941, och är på grund av det klassad som nationell utdöd (NE) i Sverige. Pulverplugg finns i stora delar av världen, bland annat i Mellan- och Sydeuropa, där den tidigare varit vanlig, men nu har minskat. Arten är värmeälskande och påträffas på stäppartade, sandiga och torra marker.

bild 3,Chlorophyllum agaricoides - Ungern, Tolna, Nemetkér 2013. Foto M. Jeppson liten.jpgPulverplugg Chlorophyllum agaricoides. Foto: Mikael Jeppson

Utseende och artbestämning

Artens unga fruktkroppar är snövita, kon -och ibland klotformade, med rundad eller spetsig spets. Spetsen kan även vara tämligen långsträckt eller böjd. Fruktkropparna är bredast nedtill, med en diameter omkring 2-7 cm och en höjd på 2-8 cm. Det hölje som omger spormassan är läderaktigt, flexibelt och platt men är ofta även täckt av fint vidhäftande böjda skivor och fibrer. Vid mognad spricker höljet upp i strålar från basen, runt axeln och höjs från den, och delar sig sedan i ett olika antal lober ändå upp till toppen (eller endast till dess övre fjärdedel). Spormassan är vit när den är omogen och blir pudrig, gulbrun och till sist mörkbrun vid mognad. Medan fruktkroppens utsida skiftar från snövit till ockra eller mörkbrun vid mognad. (Sporerna är gulbruna, ovala till ellipsoida i formen och med en tämligen kort, vårtliknande apiculus.) Sporerna har en jämn yta och en medelstorlek på 6-8 x 7-13 µm. I mitten av fruktkroppen löper en cylindrisk, förvriden och kompakt struktur. Svampens fot är ungefär 1-2 cm, avsmalnad och kort eller saknas helt. Om man skär genom en omogen fruktkropp skiftar dess axel och peridium till rosa, även en lätt beröring kan resultera till färgskiftningen.

Chlorophyllum agaricoides - moget fjolårsexemplar. Ungern, Csongrád, Hantháza 2009. Foto M. Jeppson liten.jpgMoget fjolårsexemplar av pulverplugg Chlorophyllum agaricoides. Foto: Mikael Jeppson

Pulverplugg saknar tydlig smak eller doft och producerar fruktkroppar från midsommar fram till frosten i november. Mogna fruktkroppar övervintrar, och försvinner oftast nästkommande sommar. Således kan fruktkroppar observeras i artens livsmiljö nästan hela året om. Pulverplugg är en för sig karakteristisk art som är osannolik att förväxla med andra arter. Arten är av en intermediär typ som liknar släktet Agaricales (kan därför kallas agaric) men dess lameller blir till en dammig spormassa vid mognad. Den har tidigare tillhört släktet Secotium, men har med hjälp av DNA-data placerats i släktet Chlorophyllum.

bild genomskuren exemplar, rodnande fruktkropp - Ungern, Tolna, Nemetkér 2023. Foto M. Jeppson liten.jpgGenomskuret exemplar av pulverplugg Chlorophyllum agaricoides. Foto: Mikael Jeppson

Livsmiljö och ekologi

Pulverplugg är en värmekrävande nedbrytare, som återfinns i sandiga jordar såsom i torrängar, sandgräshedar och stäppliknande gräsmarker. Det sistnämnda är där den i övriga Europa främst hittas. Arten är inte allmän någonstans men om förhållandena är gynnsamma har den kunnat producera stora mängder fruktkroppar. I Sverige är den endast funnen en gång, i Rotebro, Sollentuna socken, i Uppland år 1941. Närmare beskrivning av platsen för fyndet är inte känt, men svampen utvecklades möjligen på en kultur präglad torräng med sydvänd exponering, antingen direkt på Stockholmsåsen eller i dess närområde.

Utbredning och status

Pulverplugg är i Sverige endast funnen en gång, år 1941 i Rotebro i Uppland. Det svenska fyndet utgör den nordligaste kända lokalen för denna art och är inte dokumenterad i andra nordiska länder. Annars finns arten i övriga Europa samt Afrika, Asien, Australien och Amerika. Den har dock minskat i antal i Europa, där den tidigare varit betydligt vanligare. I Sverige är pulverplugg klassad som nationell utdöd (RE), enligt rödlistan år 2020. Med bakgrund i att platsen där arten var funnen, Stockholmsåsen, är nu bortgrävd eller mycket tilltygad av grustäkt.

 

Inventeringsbehov

Arten tros vara utdöd i landet. Det kan dock rör sig om ett mörkertal, och mer inventeringar och eftersök av arten i varma och torra områden såsom sandiga stäppartade marker skulle behöva genomföras. (Eftersom pulverplugg är värmeälskande skulle den möjligen kunna gynnas av varmare perioder till följd av klimatförändringarna.)

 

Referenser

Læssøe, T. Petersen, J.H. (2019). Fungi of Temperate Europe. 2 uppl, Princeton University Press.

Rimoczi, I., Jeppson, M., Benedek, L. (2011). Characteristic and rare species of Gasteromycetes in Eupannonicum. Edizioni Candusso

oklart hur jag ska referera till boken av Jeppson

SLU Artfakta (2024). Pulverplugg. https://artfakta.se/artinformation/taxa/chlorophyllum-agaricoides-585/detaljer [2024-01-25]