Svampar i naturvården

Senast ändrad: 25 augusti 2023
Violett fingersvamp i mossa. Foto

I Sverige finns runt 5 000 storsvampar och av dessa har rödlistningsstatus bedömts för 4 100 arter. Var femte av dessa - 786 storsvampar - bedöms uppfylla IUCN:s kriterier för att bli rödlistade. Den främsta anledningen till att svampar rödlistas är på grund av minskat habitat i skogen, främst på grund av skogsbruk. Många arter är knutna till träd och närmare 90 % av rödlistade svampar finns också i skogsmiljöer.


Generellt för rödlistade svampar är att en tredjedel av dem är ganska vanliga och spridda men växer i miljöer vars arealer minskar starkt, ytterligare drygt en tredjedel är mer eller mindre ovanliga arter som växer i miljöer som också krymper.

Kunskapsläget skiljer sig mycket mellan olika landsdelar, växtmiljöer och inom olika svampgrupper men vi tar tacksamt emot alla tips, synpunkter och förslag på arter att behandla inom rödlistningskommittén. Det behöver inte vara långa listor utan även enstaka arter ni lärt känna och som ni misstänker kan vara aktuella är av intresse.


Kontaktinformation