SLU-nyhet

Nu kan du söka bidrag för nätverkande aktiviteter

Publicerad: 23 februari 2023

Svenska artprojektets årliga utlysning av bidrag för nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik har öppnat.

Varje år erbjuder SLU Artdatabanken bidrag för nätverkande aktiviteter inom ramen för regeringsuppdraget Svenska artprojektet. Bidraget ska främja samverkan och kunskapsöverföring inom taxonomi och systematik. Den 23 februari öppnade årets utlysning. Sista ansökningsdatum är den 21 april.

Du som organiserar en eller flera aktiviteter kan söka upp till 75 000 kr för driftkostnader kopplade till exempelvis workshops, nätverksträffar, konferenser, seminarier, kurser eller kompetenshöjande inventeringar. Fokus ska ligga på arter inom mindre kända organismgrupper i Sverige. Särskilt intressanta är aktiviteter som gynnar samarbete och kunskapsutbyte mellan junior och senior kompetens.

 

Utlysning och ansökan

Bidrag för nätverkande aktiviteter