SLU-nyhet

Naturvårdsverket släpper rapport om läget för dagfjärilar

Publicerad: 10 maj 2021
Fjäril sitter på ett grässtrå. Foto

Idag släpper Naturvårdsverket rapporten "Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper". Två medarbetare på SLU Artdatabanken, Mikael Svensson och Sofia Gylje Blank, har tillsammans med andra bidragit till innehållet.

Det görs insatser för att bevara landets mest hotade fjärilar inom det nationella arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper men resurserna är otillräckliga. Vi kanske redan har förlorat två arter, kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril.

Fjärilar lever av blommor på ängar och gräsmarker. Men ängarna minskar i Sverige. De senaste 150 åren har ängarna blivit åkrar, när bönder odlat på marken. Nu finns det bara en procent kvar av alla ängar. De storskaliga förändringarna som utarmat landskapet gör att större sammanhängande landskap för de aktuella 10 dagfjärilarna behöver återskapas.

Läs Dagens natur för att hitta en sammanfattning av rapporten: "Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper".

Ladda ner rapporten på Naturvårdsverkets webbplats.

Kontaktpersoner

Länsstyrelsen i Norrbottens län: Alexandra Lindmark, koordinator åtgärdsprogram hotade arter, 010-2255232, alexandra.lindmark@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Jämtlands län: Erland Lindblad, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2253276, erland.lindblad@lansstyrelsen.se                   

Länsstyrelsen i Västernorrlands län: Annika Carlsson, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 0611-34 90 92, 073-275 16 31, annika.carlsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västerbottens län: Malin König, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2254437, malin.konig@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län: Uno Skog, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2250363, uno.skog@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Gävleborgs län: Gustav Wikström, åtgärdsprograms koordinator hotade arter, 010-2251251, gustav.wikstrom@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Uppsala län: Erik Sjödin, koordinator åtgärdsprogram hotade arter, 010-2233255, erik.sjodin@lansstyrelsen.se               

Länsstyrelsen i Västmanlands län: Karin Sandberg, åtgärdsprogramskoordinator,  010-224 93 41, karin.sandberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Södermanlands län: Kajsa Mellbrand, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2234305, kajsa.mellbrand@lansstyrelsen.se                

Länsstyrelsen i Stockholms län: Julia Stigenberg, koordinator åtgärdsprogram hotade arter, 010-2231680, julia.stigenberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Örebro län: Inger Holst, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2248630, 072-5589015, inger.holst@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Östergötlands län: Tommy Karlsson, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2235399, tommy.karlsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Anna Stenström, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010- 2244706, anna.stenstrom@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kalmar län: Helena Lager, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-223 85 58, helena.lager@lansstyrelsen.se                      

Länsstyrelsen i Blekinge län: Annika Lydänge, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2240173, annika.lydange@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Gotlands län: Annika Forsslund, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2239370, annika.forsslund@lansstyrelsen.se          

Länsstyrelsen i Hallands län: Moa Pettersson, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 010-2243412, moa.pettersson@lansstyrelsen.se  

Länsstyrelsen i Skåne län: Gabrielle Rosquist, koordinator åtgärdsprogram för hotade arter,  010-2241613, gabrielle.rosquist@lansstyrelsen.se

Svensk Dagfjärilsövervakning, Lunds universitet: Lars Pettersson, docent i ekologi, nationell samordnare av Svensk Dagfjärilsövervakning, 070-6116345, lars.pettersson@biol.lu.se

SLU Artdatabanken: Karin Ahrné, organismgruppsansvarig fjärilar 018-672683, karin.ahrne@slu.se

SLU Artdatabanken: Sofia Gylje Blank, redaktör, nationell koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 018-672295, sofia.blank@slu.se

SLU Artdatabanken: Mikael Svensson, redaktör, nationell koordinator åtgärdsprogram för hotade arter, 018-672714, mikael.svensson@slu.se

Läs mer om de aktuella arterna i Artfakta

Violett guldvinge (EN)
Väddnätfjäril (VU)
Asknätfjäril (EN)
Veronikanätfjäril (CR)
Mnemosynefjäril (EN)
Kronärtsblåvinge (CR)
Fetörtsblåvinge (EN)
Alkonblåvinge (EN)
Svartfläckig blåvinge (NT)
Dårgräsfjäril (NT)​


Kontaktinformation

018-672295