SLU-nyhet

SLU Artdatabanken utlyser forskningsmedel

Publicerad: 04 mars 2021

SLU Artdatabanken utlyser bidrag till taxonomisk forskning inom dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer via Svenska artprojektet. Årets utlysning är öppen 4 mars – 3 maj.

Svenska artprojektet drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av regeringen. Uppdraget innebär bland annat att stödja och dela ut bidrag till taxonomisk forskning för att upptäcka och kartlägga fler av Sveriges dåligt kända arter. 

- Vi hoppas på att få in många ansökningar. Vi får idag in flera ansökningar för projekt inom insekter, svampar och andra mindre kända organismgrupper, men ser gärna en bredd och att vi får in ansökningar även inom andra organismgrupper som behöver utredas, säger Liselott Sjödin Skarp, chef Program artinformation på SLU Artdatabanken.

SLU Artdatabanken vill också uppmuntra fler unga nydisputerade forskare söker forskningsmedel från Svenska artprojektet.

För att underlätta för fler forskare att söka är utlysningen öppen under en längre period. Sista ansökningsdag är 3 maj.


Kontaktinformation