SLU-nyhet

Ny nyckel till Sveriges sötvattenssnäckor

Publicerad: 02 juli 2020
Flodhättesnäcka på sten i vatten. Foto

Våra svenska sötvatten hyser omkring 50 arter av snäckor. Nu lanserar SLU Artdatabanken en ny digital nyckel med omfattande foto- och textdokumentation för samtliga arter. Flera av dessa är mycket allmänna, några ovanliga och ett par är så sällsynta att vi inte ens vet om de finns kvar i landet.

Formvariationen inom arterna är överlag stor. Detta kan vara besvärligt i nycklar och det har lösts genom att samma art kan falla ut på olika ställen, beroende på vilken form individen har. Viktiga karaktärer för artbestämning är, längd, bredd, antal vindlingar, mynningens form och storlek. I vissa fall kan man även behöva titta på skalstruktur och andra detaljer.

I samband med arbetet med texter, foton och nyckel har taxonomin uppdaterats enligt de senaste rönen och de svenska namnen har setts över. Några namn har modifierats och därefter fastställts av Kommittén för svenska djurnamn.

Nyckeln till Sveriges sötvattenssnäckor är framtagen av Ulf Bjelke och Jonas Roth. Jonas Roth har fotograferat och illustrerat. Ted von Proschwitz har skrivit arttexterna.


Kontaktinformation

Ulf Bjelke, limniska evertebrater
SLU Artdatabanken
, 018-672614