Hoppa till huvudinnehåll

Dagens natur - artiklar om arter och livsmiljöer

  • Öppen myr blir trädklädd – klimatförändringar en del av problemet

    Devis översvämmad våtmark mellan grupper av träd, sett ovanifrån. Foto Myrar är viktiga komponenter i det svenska landskapet och utgör unika livsmiljöer för många arter. Men under de senaste årtiondena har myrarna i Sverige förändrats, mängden träd på myr har ökat med drygt 80 procent. I takt med den ökade trädtäckningen riskerar myrarna att förlora unika egenskaper och funktioner vilket kan få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.
  • Prakttrappmossa – lätt att känna igen men svår att finna

    Högt, avlångt skott med gulbruna blad längs hela vägen. Foto Prakttrappmossa är en ny art för Sverige men har troligtvis funnits här en längre tid. Arten, som är stor och lätt igenkännbar för den intresserade, har förmodligen ett mycket begränsat utbredningsområde i Sverige och har därför inte upptäckts, förrän nu…
  • Slemsvamp – varken svamp eller djur, men kanske en törnrosa?

    Grupp av små, blå klotformade kapslar på skaft. Foto De kryper fram men kan inte gå, de älskar havregryn och gamla murkna växter och kan sova i hundra år. Slemsvampar är fascinerande organismer. I Skandinavien finns drygt 400 kända arter fördelade på 57 släkten.

Ny rapport: Ökad trädtäckning på svenska myrar

I denna sammanställning analyserar vi data från Riksskogstaxeringen för att undersöka trädens utveckling på ägoslaget myr under de senaste 65 åren. Vi ger dessutom ett förslag till en miljömålsindikator för miljömålet Myllrande våtmarker, som även kan indikera påverkan av ett förändrat klimat.

Alla kan hjälpa till!

Hur många grod- och paddarter finns i Sverige? Hur låter vanlig padda? Vad kan man göra för att skydda våra groddjur? Hjälp oss genom att räkna och rapportera groddjur.

Biodiversity ­Challenge 2024

2 maj–28 juni gäller det att hitta och rapportera de arter som förekommer på SLU:s campusområden. Följ med på aktiviteter, tävla med dina kollegor under lunchpausen eller rapportera själv – det viktiga är att vi rapporterar in arter på Artportalen. I Uppsala startar vi med en lunch-bioblitz den 2 maj kl. 12.00.

Aktuellt SLU Artdatabanken

Loading…