Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

- ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Dagens natur

  • Rovtripsar – små och glupska

    Svart, avlång insekt med ljust tvärgående band på grönt blad. Foto Tripsar är små, avlånga och har fransiga vingar. Många kanske känner till dem som skadedjur i växthus och krukväxter, men tripsar är insekter med över 6 000 arter i världen där endast en handfull är betydande skadedjur. I Sverige har vi drygt 200 kända arter uppdelat på fyra familjer. En av dessa familjer kallas för rovtripsar, och nu finns en bestämningsnyckel till de svenska arterna.
  • Älgen har minskat snabbt – är den hotad?

    Älg ligger på mage och med huvudet uprätt. Foto [Publicerad 2024-02-08]. Det finns många älgar i Sverige men ändå är älgen en art som kan bli rödlistad. Hur kommer det sig? Till skillnad från annat vilt regleras inte antalet älgar av samspel i naturen, utan har i många decennier nästan uteslutande styrts av människans jakt. Självklart förekommer andra orsaker till att älgar dör, men ingen av dem är i dagsläget avgörande för hur älgstammen gått upp och ner över tid. Att älgen nu kan bli rödlistad är på grund av ökad jakt, men vad innebär det egentligen?
  • Sex nya spindeldjur i Sverige 2023

    Spindel med svart huvud och rödaktig, större bakdel. Foto [Publicerad 2024-01-25]. Sedan januari 2023 har sex nya spindeldjur påträffats i Sverige. Alla fynden är gjorda i Skåne. Några av arterna är sedan tidigare kända från Danmark och andra länder i nordvästra Europa men bara en har för närvarande svenskt namn.

Sök bidrag för nätverkande aktiviteter

Vi utlyser bidrag från Svenska artprojektet för nätverkande aktiviteter inom taxonomi och systematik.

Flora- och faunavård 24 april 2024

Vad är en skog och vilken betydelse har den? Det är en fråga som får olika svar beroende på vem man pratar med. Olika värderingar och intressen har skapat en polarisering i synen på skog där man ska välja det ena eller andra. Där ytterligheterna är ett val mellan ekonomi eller hotade arter. Men behöver det vara så? Se programmet för mer information.

Känner du någon som gjort en insats för att bevara den biologiska mångfalden?

Nu finns möjligheten att lämna förslag på person eller organisation som gjort en insats för att bevara den biologiska mångfalden. Det går att lämna förslag året runt men för att bli aktuell för årets pris måste förslaget vara inlämnat senast sista februari.

Aktuellt SLU Artdatabanken

Huvudbild: © Christopher Reisborg/SLU Artdatabanken

Loading…