API för artinformation (artfakta.se)

Senast ändrad: 25 november 2021

API:et möjliggör uttag av data från SLU Artdatabankens artfaktadatabas. Data omfattar i första hand arter som förekommer i den svenska naturen, men även icke-svenska arter förekommer, t.ex. sådana som förekommer i grannländer eller omfattas av internationella åtaganden.

Artnformationen omfattar bland annat:

  • Rödlistebedömningar
  • Naturvårdsbedömningar
  • Artfaktatexter
  • Taxonomi
  • Landskap och biotoper
  • Substrat

För att få en bra bild över informationsmängden, besök Artfakta.se.

Länkar