SLU-nyhet

Nytt om synonymer och sortering

Publicerad: 24 november 2021

Följande förändringar infördes 24 november 2021 för Artportalens API:er.

Förändringar i version 2.16.7

I korthet innebär det:

  • att sökning av taxa och att hitta synonymer är möjlig.
  • nya möjligheter att sortera. Det gör det möjligt att presentera taxa i en "vanligast rapporterad"-ordning.
  • Metoden Taxa_GetTaxaByIncrementalSearch kommer tas bort. Byt ut mot Taxa_GetTaxaBySearch

Förändringarna innebär inte att du behöver göra något för att din applikation ska fortsätta att fungera som vanligt.