SLU-nyhet

Förbättringar i Artportalens checklista

Publicerad: 29 april 2020

Idag släpptes en rad förbättringar i Artportalens checklista.

Tydlighet kring skyddsklassade arter

De arter som är skyddsklassade markeras numera med en symbol i form av ett överkryssat öga. Uppgifter om skyddsklassade arter döljs för publik visning i Artportalen och visas endast för rapportören, eventuella medobservatörer och under vissa förutsättningar behöriga personer för naturvårdsändamål och forskning. Läs mer om skyddsklassning.

Nu kan du själv dölja ditt fynd

Grundprincipen är att fynden ska vara öppna i Artportalen, men om speciella skäl finns att inte visa fyndet för alla finns numera möjligheten att dölja sitt fynd i 18 månader. Ett dolt fynd behandla på samma sätt som ett skyddsklassat fynd, se ovan. 

Lättare att välja tidigare använda fyndplatser

Nu finns dina senast använda fyndplatser lätt åtkomliga i en rullmeny ovanför kartan när du ska byta fyndplats.

Checklistan föreslår närmaste fyndplats automatiskt

När du väljer att visa din position i kartan markeras numera den närmast belägna fyndplatsen automatiskt inom en radie av 1 km. Det kan vara antingen någon av dina privata fyndplatser (gula) och för fåglar även allmänna fågellokaler (gröna).

Hjälp med artbestämning

Under länken ”Om art” uppe till höger för varje art finns en länk till Artfakta där du kan få artbestämningshjälp i form av fakta, bilder, nycklar och för fåglar även ljud. 

Länkar